Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Brønn nummer 12 er ferdig!

RENT VANN: De kasteløse innbyggerne i byen Pule Arana Kottai var svært glade da den nye brønnen så sto ferdig i februar i år. FOTO: Sharing Hands Trust
Brønnprosjektet til Misjonen Jesus Leger fortsetter for fullt. Nå står brønn nummer tolv klar takket være pengegavene fra støttepartnerne til Misjonen Jesus Leger.

I løpet av de siste årene har Misjonen Jesus Leger bygget elleve brønner til de kasteløse India. Nylig sto brønn nummer tolv ferdig. De kasteløse innbyggerne i byen Pule Arana Kottai i India gleder seg stort over å endelig ha fått livsviktig, rent vann.

Rao:

- Jeg er leder i landsbyen og ønsker å takke misjonen Jesus Leger som har gitt oss en brønn som er til stor hjelp for oss. Vi har vært gjennom en kritisk tid med stor vannmangel. Landsbyen har hatt elver og dammer, men alt vannet er tørket opp på grunn av varmen. Mange barn har blitt syke på grunn av urent vann, og noen av dem har vi ikke kunnet hjelpe. Nå har vi ubegrenset tilgang på vann hver dag som kan holde oss friske. En stor takk til MJL som har hjulpet oss i vår nød.

Sarala:

- Jeg elsker landsbyen min og har brukt mye tid og krefter på å overbevise myndighetene om vårt vannbehov. Til nå har det vært lite respons. Jeg ble veldig overrasket da jeg fikk høre om Misjonen Jesus Leger sine planer om å bygge en brønn. Brønnen kom raskere på plass enn jeg hadde trodd. Takk fra hele mitt hjerte til MJL. Må Gud velsigne dere!

Muruken:

- Jeg har levd i landsbyen i over 40 år. De to siste årene har vi hatt store vannproblemer. Dammene er blitt forurenset og elvene har tørket inn. Kvinnene i landsbyen måtte dra langt for å kjøpe vann til dyre priser. Nå er jeg så glad for at vi har fått vår egen brønn. Alle barna bruker den hver dag. Kvinnene er så takknemlige og slipper å reise langt etter vann. Jeg og min familie ærer MJL for sin gave til oss.

Radhanath:

- Jeg har bodd her i ti år og har sett at både barn og gamle har blitt syke og dødd på grunn av forurenset vann. Vi har hatt stort behov for rent vann. Jeg kunne ikke gjøre så mye selv, men prøvde å lære innbyggerne om hygiene. En tid kunne jeg bare se opp til Gud etter hjelp. Så en dag kom vi i kontakt med Misjonen Jesus Leger. Takk for at dere valgte vår landsby og så vårt behov. Vi er så velsignet med denne brønnen. Må Gud velsigne dere slik at også mange andre kan få hjelp.

Innbygger:

- Jeg vil benytte anledningen til å takke for all hjelp som MJL har gitt til vår landsby. Flere barn har vært syke de siste årene på grunn av uhygienisk vann. Mange har også dødd. Myndighetene sa ingen ting, uansett hvor mye vi klagde. En dag så jeg at et firma begynte å bore etter vann. Mitt hjerte gledet seg stort. Jeg vil alltid være takknemlig for deres hjelp!


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15