Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
MJL åpner sentret for mer helbredelse

MJL åpner Mirakelsentret i Vennesla for mer helbredelse
Fra mandag den 5. februar 2018 åpner vi dørene for syke mennesker i fire timer tre dager i uken, fra kl. 10 til 14.

MJL vil nå utvide tilgangen på helbredelse ved senteret. Vi opplever at mange ønsker forbønn for sykdommer. Presset på kontorene våre bare øker. Sykdommer florerer som aldri før. Dette vil vi gjøre noe med.

Fra mandag den 5. februar 2018 åpner vi dørene for syke mennesker i fire timer tre dager i uken, fra kl. 10 til 14.

Fra denne datoen vil vi hver uke i disse tre dagene holde dørene åpne for syke som ønsker helbredelse gjennom meditasjon og stillhet. I denne tiden vil dørene være åpne fire timer: mandag, tirsdag og onsdag. Mirakeltorsdag fortsetter vi med som før, med timebestilling. Men for å delta på de tre ukentlige helbredelsesdagene, trenger man ikke timebestilling. Man kan bare komme og sette seg i storsalen for å være i en helbredende atmosfære. Dette vil være en prøveordning som i første omgang vil vare fra 5. februar til 1. mai. Fungerer det fint, vil vi fortsatt ha dette tilbudet for syke mennesker.

Bibelens hovedoppskrift på helbredelse er forkynnelse og praktisering av forbønn for syke ved håndspåleggelse. Men helbredelse kan skje på mange måter. I min bok Jesus – helbrederen fra Nasaret nevner jeg 22 bibelske metoder for helbredelse.

En metode som jeg ikke har fokusert så mye på, er helbredelse gjennom meditasjon og stillhet. Ideen kommer fra Jobs bok, kapittel 27, vers 14:

«Stå stille og gi akt på Guds under.»

Salmenes bok sier:

«…men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt». Sal 1:2

Jesus anbefalte stille stunder alene med Gud:

«Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare.» Mat 6:6

Her gjelder det å være på et sted hvor man kan lukke ute forstyrrende elementer og konsentrere seg om en viktig sannhet: Helbrederen Jesus Kristus. Som Peter sa det til den lamme ved tempelporten:

«Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nasareerens navn – stå opp og gå!» Apg 3:6

På senteret kan mantømme seg for frykt og uro, vantro og synd og la seg fylle av Guds legende ord og kraft – helt til Guds legedom strømmer igjennom åpne, rensede kanaler. Er rørene fylt med smuss, kommer ikke vannet igjennom.

Hva skal man meditere på? Hva skal være fokuset under meditasjonen? Her er det fire viktige sider:

1. Vi vil fokusere på Jesus

Bibelen sier at vi skal ha «blikket festet på Jesus» og «gi akt på ham» – på det han har gjort for oss i sitt liv og i sin død og oppstandelse (Hebr 12:2-3). «Gi akt på Jesus, den apostel og yppersteprest som vi bekjenner» (Hebr 3:1). Jesus er helbredelsens grunn og innhold. Han tok imot de som trengte legedom.

2. Vi vil fokusere på Bibelens mange løfter om helbredelse

Løftene er grunnen for vår tro på helbredelse. De viser oss våre bibelske rettigheter til helbredelse. Under meditasjonen planter vi troens ord i våre hjerter slik at Ordet kan inngyte himmelsk medisin mot sykdommen. Bibelen sier det slik:

«Han sendte sitt ord og helbredet dem, og reddet dem fra graven.» Sal 107:20

Guds ord

«er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele legemet. Ord 4:22

Sæd er kraftløs inntil den er plantet. Det er ikke nok at Guds ord blir sendt til den syke gjennom forkynnelsen – det må være en mottaker for Ordet, et åpent og forventningsfullt hjerte. På veggen bak talerstolen vil mange løfter fra Bibelen rulle, det ene etter det andre.

3. Vi skal fokusere på menneskers vitnesbyrd om helbredelse

På senteret vil vi også fokusere på vitnesbyrd fra mennesker som er blitt helbredet for mange typer sykdommer. MJL har en stor samling påmange hundre sterke vitnesbyrd fra syke mennesker som er blitt helbredet gjennom vårt virke. På veggen bak talerstolen vil vi presentere bilder og vitnesbyrd fra mange som er blitt helbredet. Det vil være med på å styrke troen til den som er til stede. I Bibelen har vitnesbyrdet om Guds velgjerninger en stor plass: Jesus sa:

«Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner.» Apg 1:8)

«Min sjel lov Herren og glem ikke hans velgjerninger.» Sal 103:2

«Pris Herren, påkall hans navn! Kunngjør blant folkene hans gjerninger. » Sal 105:1

Peter sa: «Vi kan ikke la være å fortelle hva vi har sett og hørt.» Apg 4:20

Mange samaritanere fra byen Sykar ble frelst da en kvinne fra byen vitnet om sitt møte med Jesus (Joh 4:1-42). Det førte til at mange i byen ble frelst.

4. Vi skal fokusere på en helbredende atmosfære

For noen få år siden kom en kvinne til forbønn på vårt senter. Hun var ikke frelst og hadde en stilling på landskjent kontor i Oslo. Det første hun sa da hun kom på senteret, var: «Å, for en atmosfære det er her!» Hun merket det i sin ånd at dette var et annerledes sted. Etter at jeg hadde bedt for henne, ble hun frelst.

En kvinne fra Vennesla kom på en Mirakellørdag på vårt senter. Etter møtet sa hun: «Dette er en oase i Vennesla!» Hundrevis av mennesker som har besøkt vårt senter, har sagt omtrent det samme.

Hva består atmosfæren av? Den er her av tre årsaker.

For det første: Mange tusen bønner har steget opp fra dette stedet helt siden vi flyttet inn i vårt nye senter den 2. desember 2008. Bønn trekker Guds Ånd og Guds engler.

For det andre: Her har mange mennesker blitt helbredet. Guds kraft er blitt utløst til utfrielse. De som er blitt helbredet, har vitnet om dette til folk i salen under møtet, på telefonen og i brev og e-post til kontoret. Dette setter sitt preg. Djevelen og hans demoner liker ikke en slik Kristus-fokusering. Han trekker seg unna og gir plass for Åndens kraft.

For det tredje: Her har vi forkynt Guds ord og løfter i en slik konsentrert form at budskapet ikke var til å ta feil av. Vi har forkynt tro på løftene og praktisert denne troen. Djevelen liker ikke at vi sier: «Det står skrevet.» Det gjorde Jesus tre ganger – og djevelen forlot ham. Guds ord binder ham og gjør ham maktesløs. Jeg har skrevet 16 bøker om helbredelse og frelse. Guds kraft strutter ut av dem.

For det fjerde: Nådegaven til å helbrede fungerer gjennom mitt liv. Derfor skjer det mange forunderlige mirakler. Apostelen Peter opplevde en tid i sitt virke at folk ble helbredet bare ved å være i nærheten av ham. De ønsket bare å komme i nærheten av skyggen av ham, for her var det en konsentrert helbredende kraft (Apg 5:15). Jesus opplevde det samme (Luk 6:19). Be at Guds kraft i en enda sterkere grad skal fylle meg og andre medhjelpere i MJL.

Velkommen til Kristus-meditasjon på vårt senter fra mandag den 5. februar 2018! Dørene er åpne for deg hver uke – mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 10 til 14.


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15