Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Dette er Misjonen Jesus Leger

Svein-Magne Pedersen er grunnleggeren av Misjonen Jesus Leger.
En kort historikk om grunnleggeren av Misjonen Jesus Leger og om stiftelsen Misjonen Jesus Leger (MJL).

Helbredelsespredikanten Svein-Magne Pedersen (f. 1948) kommer fra stedet Håkvik ved Narvik. Han har luthersk bakgrunn og vokste opp blant læstadianerne i Nord-Norge. Hans foreldre tilhørte denne retningen innen Den norske kirke. I dag tilhører Svein-Magne Pinsemenigheten Filadelfia i Vennesla ved Kristiansand.

En dag i 1964 leste han boken Helbrede de syke av den kjente evangelisten T.L. Osborn fra Amerika. Boken vekket troen på og interessen i ham på emnet guddommelig helbredelse.

En dag under teologistudiet på Ansgarskolen i Oslo lyttet han til en luthersk karismatisk predikant fra Amerika (Herbert Mjorud) som underviste teologistudentene om helbredelse ved bønn. Etter denne undervisningen ba Svein-Magne Gud om å få gaven til å helbrede. Dette skjedde den 29. mai i 1971. Gud døpte ham i Den Hellige Ånd og ga ham kraft til å helbrede syke. Siden da har han praktisert bønn for syke. Den første helbredelsen han opplevde var da hans svigerinne Grethe en julidag i 1971 ble helbredet for plattfot mens Svein-Magne ba for henne. Hun var 19 år da underet skjedde. Hele livet har hun vært sykepleier og senere lærer for sykepleiere. Hun går fortsatt på fine føtter uten tegn til plattfot.

Etter fire år som teologistudent ved Angsgarskolen flyttet han i 1973 til Mo i Rana. Han kone Solveig var da ferdig utdannet spesiallærer. Siden da virket han han i hovedsak som evangelist i Norge. I denne tiden bodde familien Pedersen på forskjellige steder i Norge.

Fra 1982 til 1988 bodde familien Pedersen i Canada. Den 29. juli 1982 emigrerte Svein-Magne med sin kone Solveig og tre barn til Canada. Menigheten Grace Apostolic Church i byen The Pas i provinsen Manitoba kalte ham over som «Assistant Pastor». Sommeren 1983 fikk Svein-Magne kall til å bli pastor i menigheten Full Gospel Christian Center i byen Flin Flon, 14 mil lenger nord. Mens han bodde i Flin Flon, startet han sitt eget TV-program «The New Dimension» på lokalnettet. Mens Pedersen var pastor og misjonær i Canada, hadde han et utstrakt virke blant indianere i distriktene på og rundt stedene hvor han bodde. Han drev også fengselsmisjon.

Den 29. august 1988 flyttet familien Pedersen tilbake til Norge. I 1989 ble de alle canadiske statsborgere. De har både norsk og canadisk statsborgerskap. Et år etter at familien Pedersen kom til Norge startet Svein-Magne sin egen stiftelse. Den 6. april 1990 ble stiftelsen Misjonen Jesus Leger godkjent av fylkesmannen i Agder. Samme året startet han bladet Legedom. Året etter (1991) startet han sitt eget bokforlag - Forlaget Legedom. Til nå har Pedersen utgitt 12 bøker, ni av dem omhandler emnet helbredelse ved bønn. I 1992 begynte han med Teletorg-tjeneste for å kunne lønne sine ansatte. I dag har stiftelsen nærmere 20 på lønningslisten. Pedersen ble fort landskjent fordi media viste stor interesse for hans virksomhet. Det var konseptet helbredelse ved som fanget manges interesse.

Opprettelse av canadisk stiftelse. Siden Svein-Magne med familie hadde bodd seks år i Canada og var canadiske statsborgere, ønsket de å etablere et fast virke i Canada. De tok kontakt med en canadisk advokat i provinsen British Columbia. Han sendte inn en søknad til canadiske myndigheter. Den 21. juli 1994 ble Jesus Heals Ministries Society godkjent av canadiske myndigheter som canadisk stiftelse med en klar målsetning: drive misjon i British Columbia.

Doktorgrader. En julidag i 2004 mottok Svein-Magne en Ph.D. teologisk doktorgrad fra Life Christian University, Tampa, Florida. Den 25. februar 2012 mottok en æresdoktorgrad (Doctor of Divinity) for et langt og omfattende arbeid i Guds rike. Bak doktorgraden sto 23 teologiske høyskoler i India.

Den 12. oktober 1995 var han gjest hos TV-kjendisen Per Ståle Lønnings debattprogram «Lønning Direkte». Fem som var blitt mirakuløst helbredet gjennom Pedersens forbønn, sto frem og vitnet om underet som hadde skjedd. Leger og teologer deltok i en svært engasjerende debatt. Her fikk Svein-Magne ett minutt til disposisjon til å be for syke seere. Mange kunne senere gi til kjenne at de var blitt helbredet. Under programmet kunne seerne ringe et spesielt nummer hvis de trodde på helbredelse. Hele 81,6 prosent ringte inn og ga til kjenne at dette trodde de på. 604.000 så programmet, som var seerrekord for TV 2 denne uken. Dermed ble Svein-Magne og stiftelsen Misjonen Jesus Leger landskjent. Et halvt år senere (7. mars 1996) var han igjen gjest på «Lønning Direkte». Og seerantallet økte til 613.000. 84,3 prosent ringte da inn og tilkjennega at dette trodde de på. Siden da har han vært gjest i en rekke TV-program som har med bønn for syke å gjøre (bl.a. «Refleks:Helse,» «Dokument 2,» «Tabloid» (2x), «Holmgang» (3x), «Faktor» m.fl.). Aviser og blad skrev mange spaltemeter om hans virke.

Misjon til store deler av verden. Fra stiftelsens helbredelsessenter ber Svein-Magne for nærmere 70.000 enkeltmennesker hvert år (telefoner, møter, brev, e-poster og personlig fremmøte). Han holder helbredelsesmøter og seminarer om helbredelse i inn- og utland, i kirker, samfunnshus, på hoteller og på Alternativmesser. Han holder kampanjer i inn- og utland hvor hovedfokuset er på frelse og helbredelse. I 2005 Startet Pedersen med TV. De første to årene ble programmet «Miraklet er ditt» sendt over 52 land i Europa igjennom Gospel Channel. Her er en nærmere oversikt og virket:

Oversikt over MJLs misjonsaktiviteter:

1. TV-sendinger til Skandinavia. MJL sender TV-programmet «Miraklet er ditt» ukentlig på norsk til seere i Skandinavia via TV Visjon Norge. Det begynte i 2011.

2. TV-sendinger til 120 land. MJL sender TV-programmet «The Miracle is Yours» ukentlig på flere språk til ca. 120 land: Asia, Midt-Østen, Nord- og Øst-Afrika, Canada og hele Europa. Planen er å nå hele verden med TV-programmet. TV-sendinger over Canada siden 2010. Kanal 10 Asia fra 2013. Gospel Channel Europe fra 2013. «7 Star TV» over Pakistan fra 2014.

3. Møtekampanjer. MJL arrangerer møtekampanjer i inn- og utland. Her får mange høre evangeliet. Mange blir frelst og helbredet.

4. MJL støtter misjon blant Canadas indianere (stammen Sto:lo Nation i Bristish Columbia, gjennom Chilliwack Native Pentecostal Church), samt skandinaver i denne provinsen.

5. MJL gir støtte til arbeid blant rusmisbrukere. MJL støtter et arbeid blant rusmisbrukere i British Columbia, Canada.

6. MJL støtter misjon i Moldova. MJL har startet misjon i Europas fattigste land, Moldova fra 2012. MJL støtter et ektepar fra Moldova som virker i fengsler og på barnehjem.

7. MJL bygger mange barnehjem i India. Fra 2012 til nå er 24 blitt bygget: De 10 første i staten Orissa. De sto ferdig den 22. juni 2013. Her er det plass til 1000 foreldreløse barn. De 14 neste barnehjemmene er blitt bygd i storbyen Chennai - også med plass til 1000 foreldreløse barn. De sto ferdig den 30. januar 2016. Arbeidet er blitt utført i samarbeid med den indiske stiftelsen Sharing Hands Trust.

8. Støtte til misjon i India. MJL støtter også en annen stiftelse i India: Maranatha Visvasa Samajam med hovedsete utenfor Hyderabad. Støtten går til et barnehjem og 10 nasjonale misjonærer som bygger og driver menigheter i India.

9. MJL støtter misjon blant spedalske i Chennai. Denne støtten går gjennom Sharing Hands Trust.

10. MJL bygger brønner for de kasteløse i India. Dette er på gang utenfor storbyen Chennai. Målet er å bygge 27 brønner med kirke, skole, helse- og opplæringssenter for de kasteløse i dette distriktet av India. Øvrigheten gir ikke de kasteløse skole- og helsetilbud.

11. MJL støtter misjon i Tanzania gjennom stiftelsen New Life Foundation i byen Moshi (fra 2016).

12. Forbønn på telefonen. MJL tilbyr forbønn på telefonen hver dag fra mandag til fredag (kl. 09 til 16). Telefon: 820 750 70. Tusener ringer og mange får hjelp.

13. MJL driver en Telekirke («Telefonkirken») med to møter, hver på en halv time, hver onsdag kl. 20.00 til 20.30 og 21.00 til 21.30. Telefon: 820 43 230. Så vidt vi vet, er denne form for kirke den eneste i sitt slag i verden.

14. Andakt over telefonen. MJL har to andaktstelefoner: 820 750 80 og SOS Helse: 820 75005.

16. Forlagsvirksomhet: Gjennom Forlaget Legedom utgir MJL egne bøker, hefter, traktater, samt CD- og DVD-utgivelser. 17. MJL utgir bladet Legedom som nå har et opplag på ca. 45.000 og en leserkrets på nærmere 200.000 (4 % av Norges befolkning). 18. MJL har en bladmisjon. Bladet Legedom blir massedistribuert til kommuner rundt om i hele Norge.

19. Brevkurs. «Nasaretskolen» - brevkurs med fokus på helbredelse.

20. Brevkurs. «Veien Videre» - to kurs (del 1 og del 2) for nyfrelste og andre interesserte som vil bli kjent med kristendommens ABC.

21. Brevmisjon. MJL sender hvert år ut nærmere 200.000 brev til syke og venner av MJL som trenger oppmuntring og hjelp.

22. Forbønn på senteret. Hver torsdag arrangerer MJL forbønn for syke på senteret i Vennesla hvor folk fra hele Norge og andre land kan komme for å søke hjelp: Mirakeltorsdag. Her må man ha time til forbønn. Svein-Magne ber for syke.

23. En lørdag hver 6. uke arrangerer MJL helbredelsesmøter på helbredelsessenteret i Vennesla: Mirakellørdag. Hit kan hvem som helst komme uten å ha time på forhånd for å få forbønn av Svein-Magne. Møtene på Mirakellørdag begynner alltid kl. 13.00, men dørene åpnes kl. 11.00. Alle som vil ha forbønn, mottar kølapp.

Til slutt: Dette er en oversikt over MJLs historie og virkegrener. Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mere om MJL, eller om du vil være med på å støtte stiftelsen i det rike virket som blir drevet ut fra basen i Vennesla.

Hvert år blir flere tusen frelst og helbredet i MJLs arbeid i store deler av verden. De som støtter MJL, sår i veldig god jord. Fruktene kan du lese om i bladet Legedom.


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15