Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Ny storsatsing i India:
MJL bygger 27 brønner og misjonssentre

VANN: Første påskedag åpnet Svein-Magne Pedersen kranen til den nybygde brønnen med elektrisk vannpumpe i landsbyen Aandithangal med 1500 innbyggerne. Dette er den første av i alt 27 brønner Misjonen Jesus Leger har planer om å bygge.
I løpet av besøket i India bygde Misjonen Jesus Leger sin første brønn i en landsby utenfor Chennai. Senere vil MJL bygge sitt første misjonssenter der. Dette var begynnelsen på MJL sin nye storsatsing blant de kasteløse.

Første påskedag i 2015 ble en stor dag for innbyggerne i den lille landsbyen Aandithangal og de 1500 innbyggerne. Bygdas første elektriske vannpumpe, finansiert av Misjonen Jesus Leger, sto ferdig. Nå slipper innbyggerne å gå mange kilometer for å hente vann som er av svært dårlig kvalitet.

Ofte er det vann som også griser, kyr og andre dyr drikker av og forurenser. Dette skaper helsemessige problemer, og noen dør på grunn av vannet.

I førti varmegrader hadde en rekke kvinner og noen menn møtt opp med sine vannkrukker for å hente hjem de første literne av friskt kildevann til sine familier.

– Vi åpner denne brønnen til Guds ære, sa Svein-Magne Pedersen, da han offisielt åpnet den nybygde vannpumpa i Aandithangal. Vannet pumpes opp fra 100 meters dyp og renses gjennom flere filtre før det kommer ut.

De fremmøtte var svært glade og uttrykte stor takknemlighet for den generøse gaven.

– Takk for vannet! sa flere av de fremmøtte og strålte av glede.

Misjon blant kasteløse

I India er det hinduismen som rår, og med religionen følger også kastesystemet som fortsatt praktiseres i religionen. Nederst på rangstigen finner man de som kalles «dalits» eller «kasteløse». Disse menneskene har det svært vanskelig og lever for seg selv. De blir sett på som verdiløse og har ingen rett på hverken arbeid, skole eller helsehjelp. Ofte brukes de til arbeid som steinhugging og søppeltømming for rike. Noen har langt farligere jobber som å fange slanger i hagene til folk.

Rundt Chennai finnes det 77 slike landsbyer som SHT har valgt å fokusere sin misjon mot. I hver landsby ønsker de bygge en vannpumpe samt et misjonsbygg. Til nå hadde 50 av landsbyene fått en vannpumpe. Nå vil Misjonen Jesus Leger stå for byggingen av vannpumper i de resterende 27 landsbyene.

Menighetsbygg

Ved siden av hver brønn vil det også bli bygd et misjonssenter. Dette skal brukes som både kirke og skole. I tillegg vil det bli et helsesenter hvor legestudenter kommer for å praktisere medisin og hjelper de kasteløse.

– Bygget blir også et opplæringssenter for kvinner og menn i arbeid med ulike håndverk. På denne måten kan de få seg et arbeid og tjene penger til livets opphold, sier pastor K.L. som er leder for SHT.

Misjonen Jesus Leger skal også bygge 27 slike sentre. Alt dette kan MJLs støttepartnere være med på å finansiere gjennom din støtte. De nye byggene vil få navnet «Jesus Heals Center».

– Vi ønsker å takke Misjonen Jesus leger og deres støttepartnere. På grunn av dere vil flere tusen mennesker få rent vann, og brønnene vil redde mange liv. I tillegg vil mange bli frelst og få nødvendig hjelp i livet gjennom misjonssenterne, avslutter pastoren.

TAKKNEMLIGE: Flere kvinner fra byen var strålende fornøyd med den nye vannpumpa i landsbyen. Nå slipper de å gå lange strekninger for å hente vann av dårlig kvalitet.

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15