Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Vekkelsesvind i Bodø:
Over 20 frelst på en helg

25 TIMER: Svein-Magne Pedersen hadde mye å gjøre i løpet av mirakelhelgen i Bykirka i Bodø. Mange helbredelser fant sted, og møtene varte i 24 timer tilsammen. (foto: Anders Haukland)
Helgen 12.–13. mai ble det arrangert mirakelmøter med Svein-Magne Pedersen i Bodø. Blant de 350 fremmøtte ble det registrert over 20 frelsessøkende og et stort antall mennesker ble helbredet.

– Det var en veldig fin helg med mange fremmøtte, og ikke minst gleder vi oss over alle de som har blitt frelst. Det er ikke så ofte vi opplever dette i Bodø, sier Frode Hansen. Han er pastor for Bykirka i Bodø som var arrangør for mirakelhelgen med Svein-Magne Pedersen.

I løpet av helgen fikk menigheten inn over 20 oppfølgingskort av folk som hadde gitt til kjenne at de ønsket å bli frelst. Blant disse var det flere par og familier med barn som gav respons.

Mange av de som var der hadde reist langt i håp om et mirakel for ånd, kropp eller sjel. En same og kjæresten reiste den 90 mil lange turen fra Tana til Bodø og ble frelst. Også et par fra Kautokeino kom og ble møtt av Guds kraft. Noen kom også fra Orkdal og en kvinne hadde reist helt fra Oslo. De to møtene varte tilsammen 24 timer, og den siste personen forlot salen søndag morgen klokken halv åtte.

Mange helbredet

I løpet av helgen opplevde mange å bli berørt av Guds helbredende kraft. Flere vitnet om hva Gud hadde gjort i løpet av møtet. I perioder virket det som om nesten alle opplevde å bli gode fra sine lidelser. Folk med kne-smerter, kols, artrose, nakkeplager, skeive hofter, dårlig hørsel, øyeforkalkning, migrene, gikt, brokk, astma, allergi og angst opplevde å bli berørt av Guds helbredende kraft.

Hjerte for Bodø

Pastor Frode Hansen i Bykirka var svært imponert over det de opplevde i løpet av helgen. Han var svært takknemlig at Svein-Magne Pedersen hadde tatt turen.

– Pedersen forvalter det overnaturlige på en naturlig og god måte. Han har vært til stor glede for oss, sier pastoren. Bykirka er en pinsemenighet som ble til i 2007 etter en sammenslåing av to menigheter. De har møter hver søndag, da de låner Frelsesarmeen sine lokaler. En stor andel av menigheten består av barnefamilier.

– Vi er en kirke med et hjerte for byen og som ønsker å nå ut til folk i Bodø. Målet med denne helgen var ikke å rekruttere folk til Bykirka, men vi ønsket å spandere en helg på folk i Bodø som trengte hjelp. Vi ønsker stadig å gi et nytt inntrykk av Jesus. Menigheten har bedt mye for denne helgen, og er så glad for alle som har fått sine liv forandret, avslutter Hansen.

FORNØYD: Pastor i Bykirka, Frode Hansen, kunne glede seg over en fantastisk helg. – Det er ikke ofte vi opplever slike møter i Bodø. Vi er en menighet med hjerte for byen og ønsker å vise folk hvem Jesus egentlig er, sier han.

FOLKSOMT: I løpet av mirakelhelgen i Bodø var rundt 350 mennesker til stede. Over 20 personer søkte frelse, og mange reiste helbredet hjem. foto: MJL

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15