Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Mirakler i Moldova

DØVE HØRER: David (10) var nesten helt døv, mens både Kasandra (10) og Karina (8) var totalt døve fra fødselen av, og derfor døvstumme. Alle tre fikk god hørsel i møtet i Soroka, og de begynte også å bruke stemmene sine.
130 søkte frelse og mange opplevde helbredelse da Svein-Magne Pedersen besøkte Moldova 24. til 29. juni. I et av møtene fikk tre døve barn hørsel etter forbønn.

Tekst og foto: Tor-Bjørn Nordgaard

Moren til søsknene Karina (8) og David (10) hadde tatt med seg de to barna og deres kusine Kasandra (10) til Svein-Magne Pedersens helbredelsesmøte i menigheten Troens Ord i byen Soroka nord i Moldova. Kasandra og Karina var totalt døve fra fødselen av, og David hørte så lite at han var nesten totalt døv. Moren slet også med svært dårlig hørsel, og hun mente problemene skyldtes en slektsforbannelse.

Døve fikk hørsel

På møtet ba Svein-Magne Pedersen først for Kasandra. Han holdt hendene på ørene hennes, og da han slapp taket, kunne hun høre på den ene siden. Etter at han hadde bedt en gang til, kom hørselen i funksjon på begge ørene.

– Hallo, hallo, sa Svein-Magne med lav stemme.

Han snakket til henne fra siden, så hun ikke kunne lese på leppene.

– Hallo, hallo, gjentok Kasandra. Hun hadde aldri tidligere lært å snakke, på grunn av at hørselen manglet. Nå gjentok hun det hun hørte. Sa Svein-Magne «hallo» en gang, gjentok hun det en gang. Sa han «hallo» tre ganger, gjentok hun det tre ganger. Forsamlingen jublet.

Så ba Svein-Magne for David. Etter en kort bønn kunne også han høre godt. Han gjentok ordet «hallo» etter Svein-Magne, på samme måten som Kasandra.

Helbredet før forbønn

Mens han fortsatt holdt på å be for David, kom noen andre i forbønnskøen på at de skulle sjekke om noe hadde skjedd med den tredje av barna – åtte år gamle Karina.

– Halleluja, sa noen til henne.

– Halluja, svarte hun.

Artikulasjon er ikke helt enkelt når man aldri har kunnet høre før. Nå viste det seg at hun hadde begynt å få hørsel allerede før hun rakk å få forbønn. Svein-Magne la likevel hendene på henne og ba om at hørselen skulle bli helt god. Etterpå testet han resultatet på samme måte som med de andre to.

– Hallo, hallo, sa han.

– Hallo, hallo, svarte hun.

Alle tre barna fikk hørsel.

Etterpå fikk moren også forbønn, og hun merket med det samme at hørselen ble bedre på det ene øret.

Fra nord til sør

Blant mye annet, var dette noe av det som skjedde i løpet av Svein-Magne Pedersens møtetur til Moldova 24. til 29. juni.

Byen Soroka, hvor dette møtet ble holdt, ligger helt nord i landet, ved grensen til Ukraina. Store deler av byens 40.000 innbyggere er sigøynere. Det er stor fattigdom i byen, og innbyggertallet har derfor gått kraftig ned de siste årene. Menigheten Troens Ord startet for syv år siden, og samler nå omtrent 50 mennesker til gudstjeneste hver søndag. De driver både evangelisering og sosialt arbeid rettet særlig mot narkomane, fattige familier og byens ungdom. Det var i denne menigheten Svein-Magne Pedersen holdt helbredelsesmøte. Over hundre kom på møtet, og 15 av dem søkte frelse. Mange vitnet om at de opplevde helbredelse i løpet av kvelden.

15 SØKTE FRELSE: På møtet i Soroka ga 15 mennesker respons på frelsesinvitasjonen.

Troens Ord er et nettverk av 10 karismatiske menigheter i ulike deler av Moldova, og dagen etter gikk turen til Troens Ord-menigheten i byen Kagul, helt sør i Moldova. Denne seks år gamle forsamlingen er omtrent på samme størrelse som den i Soroka. Kagul har rundt 60.000 innbyggere, og ligger i det selvstyrte området Gagauzia, som domineres av den tyrkiske folkegruppen gagauzerne. Denne menigheten satser jevnlig på helbredelseskampanjer, og anser det som en viktig del av sitt arbeid – både for å nå ut til nye mennesker, og fordi mennesker i menigheten trenger å oppleve mirakler. Før møtet hadde de spredt flygeblader og hatt reklamekampanje på lokalradioen. Blant de over hundre fremmøtte, ønsket omtrent 30 mennesker å ta imot Jesus som sin frelser og herre. Da Svein-Magne ba for de syke i møtet, vitnet den ene etter den andre om at plager og lidelser forsvant.

FIKK GODT SYN: Denne gutten på åtte år hadde hatt dårlig syn på begge øynene i to år, men etter forbønn kunne han igjen se klart.

Mange frelst i hovedstaden

Søndagen forkynte Svein-Magne evangeliet på to møter i Moldovas hovedstad Chisinau. På formiddagen besøkte han modermenigheten til Troens Ord-nettverket. Dette er landets største karismatiske menighet, og de samler hver uke 400 til 500 mennesker til gudstjeneste. Da evangelisten forkynte evangeliet, kom 18 mennesker frem for å ta imot Jesus og bli frelst. Denne menigheten får kun leie lokalet sitt kort tid søndag formiddag, så det ble ikke tid til å be for den enkelte av de syke i dette møtet. På ettermiddagen forkynte han i den frittstående menigheten Nådens Pakt. Dette er en ganske ny forsamling som foreløpig er uregistrert, men som ønsker å bygge en menighet som når ut med evangeliet til byens befolkning. De har et team med evangelister som blant annet besøker fengsler og sykehus for å fortelle om Jesus. De hadde spredt mange invitasjoner til helbredelsesmøtet, og over hundre mennesker kom. Da Svein-Magne innbød til frelse, tok omtrent 25 personer imot invitasjonen. Her ble det forbønn for syke utover hele ettermiddagen og kvelden, og svært mange av dem som fikk forbønn vitnet om at de var blitt helbredet.

Rusmisbrukere søkte frelse

Neste dag besøkte Pedersen et rehabiliteringssenter for alkoholikere og narkomane, som drives av Troens Ord-menighetene. Der forkynte han evangeliet for klientene, og åtte menn ønsket å ta imot Jesus.

Så gikk turen til et statlig sykehus, hvor en gruppe fra menigheten Nådens Pakt hver uke kommer og holder møte på en klinikk for syke rusmisbrukere. Pedersen benyttet muligheten til å utfordre forsamlingen til å bli frelst, og idet han ba dem som ville om å gi til kjenne at de tok imot Jesus, reiste nesten hele salen seg. 37 av de drøyt 40 som var til stede, sa at de ønsket å ta imot Jesus.

Dermed ga totalt over 130 mennesker til kjenne at de ville bli frelst i løpet av Moldovaturen.

VIL HA FORBØNN: Nesten hele salen strømmet fram da Svein-Magne inviterte til forbønn for syke i Soroka.

HELBREDET I RYGGEN OG BEINET: Denne kvinnen hadde et problem med ryggraden som ga henne daglige smerter i ti år. Hun kunne ikke bøye seg slik før hun fikk forbønn, men etterpå oppdaget hun at all smerte var borte.

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15