Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Åpne dører på Europas største alternativmesse

På messen: Messeansvarlig Johanne M. Woll hilste på Svein-Magne på MJLs stand.
Svein-Magne Pedersen med team besøkte Den store alternativmessen i Lillestrøm, 6. og 7. november 2009. Det skulle bli uforglemmelige dager der en så hvordan Guds kraft virket blant folk til frelse og helse.

Tekst og foto: Johan Hovda

Misjonen Jesus Leger besøkte den første alternativmessen i Oslo i 1997. I boken «På tokt med Svein-Magne Pedersen» beskriver forfatter Linda Hélen Haukland nettopp dette besøket. Og siden har misjonen besøkt messer i Tromsø, Stiklestad, Ski, Hønefoss og Kongsberg. Til sammen har det blitt ni messer til nå. – Jeg liker meg svært god på alternativmesser, der jeg treffer folk som er på søken etter åndelige verdier, sier Svein-Magne.

Gjennom årene har Svein-Magne fått mange fine kontakter blant lederne av alternativmessene rundt omkring i Norge. Ofte blir han invitert til å ha stand og holde seminar om helbredelse.

Europas største alternativmesse

Alternativmessen ble første gang arrangert på Ingeniørenes hus i 1993 og samlet 4-5000 deltakere. Året etter ble den arrangert i Folkets Hus, og så i Oslo Spektrum hvor den ble holdt i mange år. Så ble den flyttet til Valle Hovin og i 2009 ble den arrangert på Norges Varemessers lokaler i Lillestrøm.

Messen er stor, og blir regnet som Europas største Alternativmesse, forteller messeansvarlig Johanne M. Woll. Messen hadde 250 stander. I tillegg hadde de hele 17 møterom, hvor det kontinuerlig ble holdt foredrag med både kjente og mindre kjente representanter for alternativ medisin. I år var det store trekkplasteret et seminar med prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Samnøy. På messen var også Oslo Kristne Senter, Den norske kirke, Tom Roger Edvardsen og Vine-yard – til stede, representert med hver sin stand.

En kraftfull representant for det overnaturlige

Tore Lundeby besøkte Misjonen Jesus Legers stand på lørdagen. Han var med å arrangere alternativmessene helt fra starten.

– Jeg er veldig glad for at Svein-Magne Pedersen kommer og besøker Alternativmessa, sier Tore Lundeby. Svein-Magne Pedersen er etter mitt syn, en ekte og svært kraftfull representant for det overnaturlige. Han er med på å bryte barrierer mot all skepsisen mot det overnaturlige. Han er seg selv 100% og vi er svært glad for å ha ham her tilstede, sier han.

– Det som er spennende med Pedersen, er at han er en som virkelig kan vise til resultater. Han er en av de få som virkelig kan dokumentere at mirakler skjer, gjennom bladet Legedom, sier Lundeby, som ønsker Svein-Magnes deltakelse i flere alternativmesser fremover.

Svein-Magne stortrives på messen

–På messen er det en konsentrert søken etter åndelige opplevelser, og vi får være med på å mette disse behovene. Vi holder frem budskapet om frelsen og det evige liv, og er også med på å betjene de syke og lidende. Jeg synes det er viktig å holde fram evangeliet, samtidig som vi viser respekt og toleranse for andre. Vi er også glade for den gode kontakten vi har med lederne og arrangørene av messene, sier Svein-Magne.

20 ble frelst

På fredagen hadde Svein-Magne en times åpent seminar om helbredelse. I sitt seminar fokuserte han på de åndelige lovene som står over de naturlige lovene. Nettopp derfor kunne et mirakel skje.

Han tok også med en del stoff fra sin nye bok: «Tro er god medisin». Svein-Magne viste til flere seriøse undersøkelser fra forskningssenter og universitet i USA, som hadde undersøkt hvilke innvirkning tro har på syke mennesker.

Undersøkelsene kan dokumentere at tro virkelig er god medisin, og at folk som har en levende og aktiv tro klarer å takle sykdommer og livets problemer bedre enn andre.

Interessen var stor da Svein-Magne delte sine tre prinsipper om helbredelse.

– For det første må vi få inn ordet, for det andre må vi handle på ordet og til slutt vil troen utløse et mirakel. Svein-Magne fortalte mange historier fra sin tjeneste for å illustrere og vise hvordan det kunne skje.

På slutten av sitt foredrag fokuserte han på det største av alle mirakler, som ifølge Bibelen blir kalt den nye fødsel eller frelse. Med utgangspunkt i Billy Grahams berømte utsagn: «Salvation is good business» fokuserte Svein-Magne på alle de positive sidene som frelse vil bringe i livet. På slutten av seminaret ga han folk mulighet til å ta det valget og nærmere 20 personer responderte positivt og ble ledet i en enkel bønn om frelse.

Da det nå bare var fem minutter igjen av timen fikk Svein-Magne bare kort tid til å be for syke. Folk stilte seg i kø og fikk en kort bønn på slutten av seminaret. Men flere ble med til MJLs stand etterpå og fikk videre forbønn.

I møte med Kari og Ola Nordmann

Svein-Magne hadde med seg sin sønn, Kenneth Pedersen, og journalist Johan Hovda som medhjelpere under messen. De hadde hendene fulle med å dele ut blad, få nye abonnementer og samtale og be for folk.

Mange som kom i samtale med Svein-Magne ønsket også forbønn. Og når en først satte seg på mirakelstolen, var det ikke lenge før andre stilte seg i kø. Slik kunne folk se og erfare at Guds kraft virket umiddelbart under forbønn.

Kenneth Pedersen, IT-ansvarlig ved Misjonen Jesus Leger, trivdes godt på messen. – Det var en fin erfaring å være med på denne messen. Vi trenger å være ute og møte folk der de er, sier Kenneth begeistret.

Silverbird

Et nytt bekjentskap for Svein-Magne var indianeren J. Reuben Silverbird fra Apache og Cherokee stammene. Svein-Magne har alltid hatt et godt forhold til indianere, og har hatt nærkontakt med forskjellige stammer flere steder i Canada. Misjonen er også med på et fruktbart arbeid blant Sto:lo Nations stammen i Chilliwack, Canada.

Silverbirds mor var medisinkvinne fra Cherokee-stammen, mens hans far var Nedni/Apache spirituell vismann. Silverbird har reist som uoff-isiell fredsdiplomat for De Forente Nasjoner, og i januar 2009 besøkte han Det Norske Nobelinstituttet i Oslo. Gjennom sitt liv har han truffet en rekke politikere og ledere, og også skrevet en bok.

Møtet, vennskapet og kontakten med Silverbird er betegnende for Svein-Magnes tjeneste ute på alternativmesser. Det viser hans kontaktskapende egenskaper og hvor lett han har for å komme i kontakt med folk, på tross av ulikt livssyn og religiøs oppfatning. Svein-Magne og Silverbird snakket sammen en halv time og utvekslet livserfaringer og kontaktinformasjon. Helbrederen fra Nasaret.

Det kom flere personer på messen ens ærend for å oppsøke Svein-Magne og bli bedt for. Og miraklene lot ikke vente på seg. Mange kunne vitne om at de kjente Guds kraft berøre dem under forbønnen. En mann som kom for å få forbønn, fortalte at han hadde blitt anbefalt å gå til Svein-Magne Pedersen av en annen healer, som selv hadde opplevd å bli helbredet av Jesus.

Og det var derfor Svein-Magne med team var der. Først og fremst for å presentere den store helbrederen fra Nasaret. Når folk fikk møte Ham og Hans legende kraft var de ikke i tvil om hva som var virkelig.

NYE BEKJENTSKAP: Svein-Magne og Kenneth Pedersen møtte og ble kjent med indianeren J. Reuben Silverbird på messen. Kontakt og vennskap med folk på tvers av landegrenser, sosiale og kulturelle barrierer er noe Svein-Magne liker.

Søker forbønn: Mange står i kø for å få forbønn av Svein-Magne etter seminaret om helbredelse ved bønn.

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15