Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
20 søkte frelse på HiA

På talerstolen forkynte Pedersen om frelse og helbredelse for hele mennesket.
- Jesus gav hele seg for hele deg, forkynte Svein Magne Pedersen til studenter i et stort auditorium på Høgskolen i Agder. 19 personer gav respons på frelsesinnbydelsen, og mange opplevde Guds kraft under forbønnen, som varte til langt over midnatt.

Tekst: Tor-Bjørn Nordgaard

I regi av studentorganisasjonen Ny Generasjon fikk Svein Magne Pedersen besøke Høgskolen i Agder i begynnelsen av mai. Studenter var invitert til seminar om helbredelse på dagtid, og til helbredelsesmøte med bønn for syke på kvelden. Godt spredt i alle kanter av det romslige auditoriet, satt mange studenter og andre interesserte og lyttet til Pedersens budskap om frelse og helbredelse for hele mennesket.

Tok imot Jesus

- Gud kan helbrede, og Han vil helbrede. Når vi ikke ser så mange mirakler som det vi leser om i Bibelen, er det ikke fordi Han har forandret Seg, men fordi vi har forandret oss. Jesus gav hele Seg for hele deg. Når vi ber, så trykker vi på mirakelknappen, og det skal vi gjøre i kveld, forkynte Svein-Magne Pedersen.

Noen undrende, noen skeptiske og noen entusiastiske blikk var rettet mot den besøkende predikanten, og han fortsatte med å forkynne at èn sykdom er verre enn alle andre: Nemlig det å være åndelig adskilt fra Gud.

Da utfordringen ble gitt om å ta imot Jesus som personlig frelser og Herre, gav 19 personer respons på at de ønsket å bli frelst. 15 av disse tok imot invitasjonen til å komme fram for å holde videre kontakt.

Hørte bedre

Flere med dårlig hørsel søkte forbønn, og en del av dem gav uttrykk for at de hørte bedre enn før, med det samme etter forbønnen. En kvinne som ikke ønsker å stå fram med navn og bilde beskrev opplevelsen slik:

- Da Svein-Magne ba for meg, kjente jeg med en gang noe som begynte å jobbe inne i ørene mine, og så merket jeg at jeg kunne høre litt bedre enn før. Andre gangen han ba hørte jeg enda mer. Etter forbønn kunne hun høre Svein Magne snakke med lav stemme til henne fra motsatt ende av podiet. Dette var hun ikke i stand til tidligere på kvelden.

Da vi snakket med henne tre uker etterpå, kunne hun fortelle at folk rundt henne merker at hun har fjernsynet lavere på enn før, og at de kan snakke lavere enn før til henne.

Langveisfarende

Mens de fleste på møtet var studenter som bor i Kristiansand, fant også en del andre veien til møtet på høgskolen. Åge Ringkjøb var trolig den som hadde lengst reisevei. Han fløy nemlig helt fra sitt hjemsted Mosjøen, kun for å få med seg dette møtet i Kristiansand.

- Da jeg så møteannonsen kjente jeg bare at dit måtte jeg, sier han.

Det pågikk forbønn til godt over midnatt, og mange gav uttrykk for at de kjente at Gud rørte ved dem og helbredet dem.

Godt spredt i alle kanter av det romslige auditoriet, satt mange studenter og andre interesserte og lyttet til Pedersens budskap.

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15