Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Sterke møter i Ukraina

GODT SYN: Denne kvinnen hadde dårlig syn, men etter forbønnen kan hun lese fra Bibelen uten briller!
Endelig skulle vi sette våre føtter på ukrainsk jord – for første gang! Det blir neppe den siste!

Tekst og foto: Svein-Magne Pedersen

Sammen med foretningsmannen og norsk-amerikaneren Odd Frustøl fra New Jersey, planla Solveig og jeg en tur til byen Sumy i Ukraina. Odd hadde vært her mange ganger tidligere og vært primus motor i å få restaurert et gammelt stort teater fra Sovjet-tiden – til et strålende vakkert kirkebygg. Restaureringen på innsiden ble ferdig fire dager før vi kom.

Menigheten med pastor Roman i spissen, tok imot oss med åpne armer. De hadde sett fram til en spennende møteserie med en norsk helbredelsespredikant på scenen. Og spennende ble det! En lyttende og åpen forsamling tok imot ordet med glede i hvert av de fem møtene som ble arrangert i tiden 2.–4. desember i fjor. Her ble folk lett frelst. Om lag 140 mennesker tok imot frelsen under møtene. De ble tatt godt vare på av veiledere.

Gud utløste en sterk helbredelseskraft i forbindelse med forkynnelsen. De fleste ble helbredet der de sto i benkene mens jeg bød sykdommene å forsvinne. Frimodig kom de frem og vitnet om Guds under – mange, mange! Det var få som ikke ble friske under møteserien. De tok imot Guds kraft på en enkel måte. Kraften var så sterk at de fleste ikke greide å stå på føttene under personlig forbønn.

Ukrainerne er åpne og hjertelige mennesker som vi fort ble veldig glade i. «Velkommen tilbake til Ukraina!» var det siste pastor Roman sa til meg da vi sa farvel på flyplassen i Kiev. Jeg lengter alt tilbake…

Svein-Magne

FULL KIRKE: Mange kom på møtene i den nyrestaurerte, flotte kirken. Odd Frustøl t.v. fremme. Deretter pastor Roman. De fire t.h. er kristne bønder fra Trøndelag.

Mange frelst: På ett av møtene tok over 50 mennesker imot frelsen.

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15