Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
India kaller, utfordrer og inspirerer

INDIA KALLER: Svein-Magne liker seg ute blant folk. – Jeg elsker mennesker, og vi har det beste budskapet av alle om en Gud som frelser og helbreder. Jeg kunne ikke tenke meg noen bedre jobb enn evangelist, sier han.
Svein-Magne Pedersen var en av hovedtalerne på den årlige konferansen til pinsefellesskapet All Fellowship of Pentecostal Churches of God in India. Her inspirerte og lærte han forkynnerne til å leve i det mirakuløse, hvor Gud stadfester budskapet med tegn og under.

Tekst og foto: Johan Hovda

– Den uken kommer jeg til å huske for resten av livet, sa Svein-Magne rett etter turen. – Det kjennes godt å få gjort noe der det trengs mest. Det store folkehavet i India har limt seg fast til min sjel. Jeg ser bilder av unge og eldre. De trenger alle evangeliet. India er et land man husker godt når man først vært der, sier han. Konferansen ble holdt i byen Itarsi som ligger midt på India-kartet, i staten Madhya Pradesh.

750 menigheter

Helt siden 60 tallet hadde pinselederen Kurien Thomas, i samarbeid med blant andre Aril Edvardsen, bygd opp bibelskolen Central India Theological Seminary. Skolen har siden starten undervist og trenet hundrevis av nasjonale pastorer og evangelister i India som har gått ut og plantet menigheter. Mange pastorer er sendt ut for å plante menigheter med støtte fra Sarons Dal i Norge. Nå har bevegelsen plantet over 750 menigheter. Det er skrevet en biografi om Kurien Thomas’ liv kalt «Gods Trailblazer» – Guds banebryter. Her dokumenteres det at Thomas slekten kan føres tilbake helt til de første kristne i Sør India, kalt Thomas-kristne etter apostelen Tomas. I 1995 overtok Kuriens sønn, Matthew Thomas, ledelsen for arbeidet.

Våren 2005 var Matthew Thomas på besøk i pinsemenigheten Filadelfia, Vennesla. Dette er også Svein-Magnes menighet. I en kaffepause ble han og Matthew sittende og prate. Matthew Thomas hadde fått anbefalt Pedersens tjeneste av en kristenleder i Norge, og nå ga han invitasjonen til India. – Jeg svarte spontant ja, da jeg kjente at dette var Guds suverene ledelse, sier Svein-Magne.

Inspirasjon til 817 registrerte pastorer

På konferansen oppmuntret Svein-Magne forkynnerne til å tro Gud for store ting i sin tjeneste. Han delte med dem hvordan Gud hadde åpnet dørene for hans tjeneste, ved at blader og aviser skrev om helbredelsene som skjedde i tjenesten hans. De fulgte nøye med da han vitnet om hvordan han fikk komme på nasjonale debattprogram på TV, som gjorde han landskjent. Forkynnerne var åpne for Svein-Magnes undervisning og fikk større tro for at Gud skulle åpne dørene i deres tjeneste, bare de var tro mot sitt kall.

Våg store ting for Gud

Matthew Thomas står i dag som rektor for Central India Theological Seminary. Skolen tilbyr studier i en treårig bachelorgrad i teologi, som senere kan utvides til en femårig mastergrad. Nesten samtlige av studentene går etter endt studium ut og starter en ny menighet i en by eller landsby som ennå ikke har hørt evangeliet. Skolen er praktisk så vel som teoretisk. Fredag var en høytidelig dag på konferansen da det ble delt ut bachelor- og mastergradsvitnemål. Man så mange stolte studenter som nå hadde fått sitt vitnemål og var klar for å gå ut i fulltidstjeneste.

Denne dagen fikk Svein-Magne Pedersen og andre anledning til å bringe en hilsen til kommende forkynnerne. – Våg store ting for Gud. Vær trofast mot ditt kall. Tro Gud for store ting, for Han har ubegrenset med ressurser til din rådighet, oppmuntret Svein-Magne. Han vitnet kort om sin egen tjeneste, sin arbeidssituasjon og hvor viktig det var å være tro mot sitt kall.

Helbredelsesmøter på kveldene

Svein-Magne holdt flere helbredelsesmøter, hvor han etterpå ba for de syke. Hans budskap ble godt mottatt av folket som satt åpne og lyttende. Han talte om evangeliets frigjørende kraft, krydret med mange vitnesbyrd om folk som ble helbredet. Og folk levde seg inn i de mange vitnesbyrdene og fikk tro for at også de skulle bli helbredet.

Helbredelser

Etter talen den første kvelden fikk Svein-Magne flere kunnskapsord. Det er ord Gud gir ham om sykdommer han vil helbrede. – Det finnes en mann i forsamlingen som lenge har hatt vondt i høyre ben, sa Svein-Magne. Snart kom en mann haltende frem, og etter forbønnen var han god. Mannen het Alfred G. Lal og var pastor for en menighet i staten Uttar Pradesh. En annen kveld kom to unge kvinner frem. De ble momentant helbredet. Den ene hadde lenge slitt med en vond rygg og den andre hadde en stygg hoste som medførte at hun av og til kastet opp blod. Kvinnene arbeidet som medhjelpere ved bokbordet under hele konferansen og kunne siste dag bekrefte at de fortsatt var gode. Gud hadde helbredet dem.

90% ble helbredet

Kveld etter kveld betjente Svein-Magne de syke. På hans siste helbredelsesmøte var det en sterk atmosfære i møtet. Svein-Magne hadde et budskap om at Gud brydde seg om folket i Itarsi og hans helbredende kraft var like sterk i dag som for 2000 år siden. Og så kalte han folket frem. Her slo den ene helbredelsen til etter den andre. – Ja, jeg tror nærmere 90% av de som kom frem, opplevde å bli helbredet, sa Svein-Magne begeistret etter møtet.

Klokken elleve ble strømmen tatt og alle måtte forlate teltet av sikkerhets-hensyn. Det likte Svein-Magne dårlig, da det fortsatt var folk igjen som han ikke hadde fått bedt for. Men mange var det som vitnet om sin helbredelse.

– Jeg er svært glad og fornøyd med gjennomføringen av kampanjen og besøket vi hadde av Svein-Magne, sier Matther Thomas. – På konferansen ble det mange frelst, og vi døpte 51 personer. Når man døper seg i India er det et solid tegn på at man går over til den kristne tro.

Kvinnemøter

Solveig Pedersen ble bedt om å tale på tre av konferansens fem kvinnemøter. Matthew Thomas introduserte henne på denne måten. –Hun har skrevet en bok om tilgivelse, et emne hun er ekspert på. Ja, hun har et sterkt budskap, så dere kvinner har noe å se frem til, sa han.

Og Solveig Pedersen var i sitt ess, der hun talte i den fullsatte pinsekirken om hvor viktig det var å tilgi dem som hadde gjort en vondt. – Gud vendte det vonde til noe godt i Josefs liv, da han valgte å tilgi sine brødre, sa hun til en lyttende forsamling. – Job lærte å stole på Gud gjennom alt han opplevde, og fikk en dobbel velsignelse da han tilga og gikk i forbønn for sine venner. David valgte å velsigne i stedet for å forbanne. Hvert møte ble avsluttet med bønn, der hun ba om at tilhørerne skulle anvende Bibelens oppskrift mot hat og bitterhet.

Et herlig fellesskap

Alle talerne på konferansen bodde i huset til Matthew Thomas. – Det var en glede for oss å bli nærmere kjent med andre Guds menn, sa Svein-Magne. Fra Dallas kom Syvelle Phillips som var grunnleggeren og lederen for Evangel Bible Translators. Syvelle hadde i sine yngre dager vært en vellykket evangelist og pastor, men Gud kalte ham til bibeloversettelse. Gjennom organisasjonen som har vel 100 arbeidere, har det blitt oversatt bibler på språk som når en befolkning på vel 100 millioner. Hans sønn Phil Phillips kom også til konferansen. Han hadde skrevet tretten bøker, en av dem i et opplag på en million. Her trivdes forfatteren Svein-Magne, og sammen utvekslet de ideer og erfaringer. På konferansen deltok også pastor Tayo Adeyemi fra New Wine Church i London og pastorene Mark Cowart, George Thomas og dr. Daryl Merrill fra USA. Disse hadde sterke budskap om personlig vekst og menighetsvekst på konferansen. I Matthew Thomas’ hus hadde man alle måltidene sammen og hadde hyggelig fellesskap sammen. Det ble en uforglemmelig tur.

HELBREDELSESMØTER: Svein-Magne Pedersen talte om Jesus som både vil frelse og helbrede. Budskapet ble tatt godt imot.

VISJON FOR INDIA: Svein-Magne Pedersen sammen med pinselederen Matthew Thomas i Itarsi. Thomas er leder for et fellesskap av 750 pinsemenigheter.

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15