Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
– Kreften holdt på å ta livet av meg

HELBREDET: Inger Charlotte Holmlimo ble helbredet fra kreften i 1995. Ti år senere var hun glad for igjen å hilse på Svein-Magne Pedersen – på et møte i Levanger i fjor.
I 1994 oppdaget legene at Inger Charlotte Holmlimo (65) hadde sju–åtte kreftsvulster i ryggen. Døden banket på hennes dør.

Tekst og foto: Johan Hovda

I 1994 kjente Inger stadige smerter og ubehag i skjelettet. Hun gikk til legen sin og etter noen besøk og konsultasjoner, ble hun sendt til Innherred sykehus i Levanger på isotopavdelingen for å få en skjelett-skanning.

Dødsdommen

Røntgenbildet viste at hun hadde spredning av kreft sju plasser i ryggen. – Jeg visste ikke helt hva jeg skulle tro, men legen sa gravalvorlig at dette var alvor. Inger fikk selv se bildet som tydelig viste flekker flere steder i ryggen. – Skjelett-skanning er mye sikrere enn både røntgen, CT og MR, sier Inger. Hun vet hva hun snakker om, med blant annet 15 års erfaring som hjelpepleier på Innherred sykehus og et år på det norske radiumhospitalet i Oslo, på gynekologisk avdeling. Inger viste også bildet til en tidligere kollega på Innherred sykehus. Kollegaen sa det samme som legen, at bildene tydelig viste metastaser flere steder i ryggen.

Inger måtte gjennom en rekke undersøkelser for å finne hvilken type kreft hun hadde, for videre behandling. Hun tok flere blodprøver, hadde en gynekologisk undersøkelse og skjoldbrukskjertelen ble undersøkt. Hun ble sendt til mammografi av brystet på sykehuset i Namsos. Men ingen av undersøkelsene viste hvilke type kreft det var eller fant ut hvor kreftmora satt.

Håp

Røntgenbildet og undersøkelsene som ikke ga noen svar, gjorde Inger nedtrykt og deprimert. Men hun klynget seg til et håp. Kunne Gud gripe inn i situasjonen og helbrede henne? Hun hadde tidligere fått bladet Legedom av noen venner, og tok selv abonnement på bladet hvor hun leste mer om guddommelig helbredelse.

Hun tok kontakt med kontoret til Svein-Magne. – Jeg opplevde å bli tatt imot på en behagelig måte. Svein-Magne ba sterkt om at Gud måtte rense kroppen min og ta bort spredningen. Jeg kjente da en dyp ro og fred, komme over meg, sier Inger. Noen uker senere så hun Svein-Magne på «Lønning Direkte» (12. oktober 1995) på TV2. Hun kjente igjen den samme roen og freden komme over seg.

Andre undersøkelse

Inger tok kontakt med sin bedriftslege som sendte henne på en ny skjelett-skanning. Da dagen for undersøkelsen kom, var hun svært nervøs. To timer før selve skanningen fikk hun en sprøyte for å sette kontrast i blodet.

– Da måtte jeg bare ringe til Svein-Magne, og be om forbønn. Han ba om at det skulle gå bra, og at jeg ikke skulle være redd og nervøs for undersøkelsen og slappe av. Igjen kjente jeg en vidunderlig fred og ro komme over meg, sier Inger.

Gode resultater

– Hver dag i min sykdomsperiode ba jeg frelsesbønnen på nest siste side av Legedom. Den ga meg en indre ro og trøst. Jeg har alltid hatt barnetroen min, men den bønnen ga meg et nærmere forhold til Gud. Vi mennesker er rare. Vi har det jo så godt her i Norge at vi trenger ikke Gud. Slik var det også med meg, men da livet holdt på å rase sammen, søkte jeg Gud ærlig og oppriktig. Bildet fra undersøkelsen viste ingen spor etter spredning. Inger var blitt helbredet!

Siste undersøkelse

Inger gikk tilbake til sin første lege, og sammen avtalte de å ha enda en skjelett-skanning. – Når man har arbeidet 25 år i helsesektoren, vet man mye, sier hun. – Jeg hadde en dårlig og en god undersøkelse. Jeg ville ha enda en for å forvisse meg om at alt var i orden. Legen min var enig. Undersøkelsen ble gjort vinteren 1996. Prøvene fra undersøkelsen var negative og viste ingen tegn på spredning av kreft.

– Da jeg fikk bekreftet at kreften var borte, ga jeg legen min en god klem. Senere når jeg kom hjem, gråt jeg av bare glede og lettelse. Endelig var det hele over, sier Inger. Hun ringte også Svein-Magne og fortalte om det som hadde skjedd. – Han var begeistret og sammen takket vi Gud for at kreften nå var borte, sier hun glad.

Legen hennes sa at det var mer mellom himmel og jord enn en kunne forstå. Han hadde tydelig sett sju metastaser på bildet, og nå så han at de var borte. – Metastasene skal ikke komme bort, var legens kommentar etter å ha studert de bildet nøye. Allikevel kunne både legen og Inger tydelig se at metastase-flekkene på bildet var kommet bort.

I dag, ti år etter, er Inger i god form og glad for det som har skjedd. – Jeg har fortalt det til slekt og venner. Med mine mange år i helsesektoren har jeg ikke hørt om en som har overlevd en slik kreftsykdom. Jeg kjenner også personlig tre sykepleiere som har sett bildene og kan bekrefte at metastaseflekkene er borte, sier hun.

Frelsesbønnen

Inger har hatt stor glede av bladet Legedom som hun har anbefalt til venner og kjente. Ofte når en slektning eller bekjent har vært syk har hun anbefalt dem å ta kontakt med Svein-Magne Pedersen.

– Det er ikke få jeg har anbefalt å ringe Svein-Magne for forbønn, sier hun engasjert. – De får også tilsendt en salveduk, et hyggelig brev og bladet. Og jeg vet om mange som har blitt hjulpet.

Ti års venting er over

Inger ba om å få røntgenbildene allerede i 1995, men fikk til svar at reglene krevde at bildene ble oppbevart i ti år i sykehusets arkiv. Høsten 2005 tok hun igjen kontakt med sykehuset og ba om å få bildene. Etter å ha fått dem tok hun igjen kontakt med sin fastlege.

Det skulle bli en minnerik kveld. Legen sa at han tydelig kunne se syv metastaser på det første bildet. – Det mente han bestemt, forteller Inger. – Så ga jeg ham det andre bildet og han kunne ikke se en eneste metastase. Han studerte begge bildene en stund og bekreftet det faktum at metastasene er kommet bort.

– Ingen skal få bortforklare det som har skjedd med meg, sier Inger. – Jeg vet at det var Guds kraft som helbredet meg. Og trenger noen bevis på Guds under er det bare å studere røntgenbildene.


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15