Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Guddommelig økonomi del 3

KOORDINERER: Kristin og Frank Håvik har vært koordinatorer for Svein-Magne Pedersens kampanjer på flere steder i Norge. Foto: Frode Gjerald, Finnmark Dagblad
Om raushet – og Guds løfter

Ønsker du Guds velsignelse på det økonomiske området i livet? I en liten serie artikler vil vi vise deg hvordan du kan komme inn i det å være velsignet på det området.

Tekst: Frank Håvik

Som alt annet i livet er ting ordnet i «lover» eller prinsipper. I naturen har vi lover som ting og prosesser i naturen virker etter. Slik er det også med livet i forhold til Gud. Alt det Gud gjør, gjør han i samsvar med de løfter han har gitt, og de åndelige lover og prinsipper som er nedfelt i Bibelen. I første artikkelen tok vi for oss prinsippet med Guds ordning med tienden. I den andre så vi på et annet prinsipp, nemlig det at det man sår vil man høste. Denne gangen skal vi se litt på «det lille ekstra» – å være raus, ikke gjerrig.

«Det lille ekstra»

Er du gjerrig eller raus? Tenk deg at du er på torget for å handle frukt eller grønnsaker. Hvordan opplever du det om torghandleren er blid og hyggelig, og slenger på noen ekstra epler, poteter eller hva du nå enn kjøper. «Det lille ekstra.» Det gleder deg, og gjør at du går der ifra med en god følelse. En følelse av å være begunstiget eller velsignet som vi gjerne sier. Det handler om «det lille ekstra.» Det lille ekstra er ofte det som skal få et ekteskap til å blomstre, eller få ansatte til å trives og jobbe enda bedre. Ja, i alle livets relasjoner er det viktig med «det lille ekstra». Tenk om vi alle på jobben la vinn på å jobbe «det lille ekstra». I stedt for å komme fem minutter for sent, står en gjerne 5 minutter over tiden. En ting er å gjøre noe for den som gir noe tilbake til deg. Noe annet er det Bibelen taler om, å gjøre vel mot de som du ikke kan vente noe igjen fra. Det snakkes om et prinsipp av å være raus, gavmild og velsigne andre mennesker. Da vil Gud i himmelen sørge for at du får tilbake på en eller annen måte en velsignelse som ikke står tilbake for den som blir gitt. Det er spennende å være raus.

«Og om dere gjør vel imot dem som gjør vel imot dere, hva er det å takke dere for? Også syndere gjør det samme. Og om dere låner ut til dem som dere håper å få igjen av, hva er det å takke dere for? Også syndere låner ut til syndere for å få likt igjen. Men elsk deres fiender! Gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen! Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være Den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, likesom også deres Far er barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget! For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere
Luk 6:33–38

En gang fikk jeg personlig erfare ordet fra Ordspråket 19:17: «Den som forbarmer seg over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning.»

Siden vi gikk på skole både jeg og min kone, hadde vi ikke så mye penger. En torsdag hadde jeg tatt ut 1000 kroner til helgehandel. Fredag morgen på første skoletime opplevde jeg at Gud sa jeg skulle gi bort 1000-lappen til en ung mann på som også gikk på skolen. Ved første friminutt gav jeg ham pengene. Han så på pengeseddelen og begynte å gråte. Så fortalte han at samme morgen hadde han sammen med kone og barn bedt Gud om et økonomisk mirakel. De hadde 50 kroner igjen, og kjøleskapet var tomt. Jeg vet ikke hvem av oss som var mest lykkelig den formiddagen. Da vi kom hjem, lå en postanvisning i vår postkasse, med en pengegave til oss. Kan du tenke deg hvilket beløp? Tusen kroner. Slik er Gud, han er å stole på. Slik har vi opplevd mange ganger at når en er raus og velsigner andre, sørger Herren for deg med det du trenger. Det er så utrolig spennende.

Hvordan?

Jo, la meg fortelle deg noe. Rundt om i dette landet sitter mange mennesker som ikke vet at Jesus Kristus har forberedt en stor gave til dem som inneholder frelse og helbredelse. Stiftelsen Misjonen Jesus Leger driver et omfattende arbeid. Svein-Magne ber for tusenvis hvert år gjennom telefon, ved personlig fremmøte og ved møter rundt om i landet. For å betjene så mange mennesker trenger han medarbeidere til telefontjenesten, kontorarbeid, TV-produksjon, utgivelse av bladet Legedom, misjonærer i Canada og feltarbeidere i Norge. Til sammen 17–18 ansatte i tillegg til innleid arbeidskraft. Alle skjønner at alt dette koster penger. Selv om vi når langt ut i dag, så ønsker vi å nå enda lengre ut. Blant annet å besøke flere steder der ingen kan ta på seg å arrangere helbredelsesmøter. Her er det du kan hjelpe til med din økonomi. Midt i bladet finner du to giroer, eller du finner et gironummer for gaver inne i bladet. Tenk om alle som leser dette ville bestemme seg for å gi en gave til arbeidet. Tenk videre at du bestemmer deg for en tenkt sum. Før du går videre, tenk deg en sum.

Nå har du lest litt om å være raus, og gi et godt og stappet mål. Skulle du ikke da forsøke å handle på dette ved å gi 50 % –100 % mer enn det du nettopp hadde tenkt på å gi?

Om du gjør det vil vi være i stand til å nå enda lengre ut med evangeliet om Jesus, flere vil bli frelst og flere vil bli helbredet. Er ikke det godt å tenke på? At dine penger, som du kunne brukt på hva som helst, nå i stedet går til å hjelpe flere mennesker? Vi ber om at Gud skal velsigne deg tilbake. Lykke til med å være en raus giver under alle forhold, og gi «det lille ekstra»


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15