Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Leder
ETTER «HOLMGANG»

FOTO: Johannes Worsøe Berg
Et nytt «Holmgang» er gått over i historien. Minnene fra det første (23.10.02) surrer enda friskt i hodet mitt. Temperaturen gikk høy da. Men denne gang var temperaturen et hakk høyere. «Går det virkelig an å helbrede syke via TV-skjermen? Nå stormer det igjen rundt predikant Svein-Magne Pedersen, som driver helbredelse på denne måten.» Slik annonserte TV-programmet ukens «Holmgang».

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Den alltid så dyktige programlederen Oddvar Stenstrøm tok opp stafettpinnen fra i fjor. Det var modig gjort, for han husket nok hvordan sinnene da kom i kok. Men høy temperatur engasjerer, skaper spenning og morsomme brytninger. Jeg trives godt når trosvimpelen blafrer. I fjor fikk jeg anledning til å be for syke i et halvt minutt på «Holmgang». Siden da har mirakelberetningene strømmet jevnt og trutt til vårt kontor. Overlykkelige mennesker har fortalt den ene gladmeldingen etter den andre om Guds inngripen. Holmgang gjorde faktisk Norge friskere \x{2013} gjennom Guds kraft. Det er utrolig hva Gud gjennom et slikt medium kan utrette. Bibelen selv indikerer at en slik fjernhelbredelse kan finne sted: «Han sendte sitt ord og helbredet dem.»

De skuffede

Jeg tror ikke TV 2 er blitt fattigere etter disse sendingene. Tvert om. I fjor tangerte «Holmgang» seerrekorden på vel 700.000 seere. I år ble det sesongbest med et seertall på 647.000. Mirakler har i den senere tid vært av stor interesse hos folk flest. For noen år siden var det nesten et tabu-ord. Men etter at Per Ståle Lønning tillot meg å be for syke under sitt program «Lønning Direkte» den 12. oktober 1995 og 7. mars 1996, ble ordet mirakel slettet fra listen over norske tabu-ord. Miraklet var av stor interesse på Jesu tid, så også nå. Vi er skapt med en åndsdimensjon. Vi er skapt med mystikk på innsiden, med evnen til å tro. Kan vi stole på kirurgen og piloten, kan vi også stole på Gud. Gud har «programmert» oss slik.

Men på «Holmgang» den 15. oktober i år ble det hett. Det sørget blant annet Vålerenga-patriot, den engasjerte sognepresten Einar Gelius for. Han anklaget meg for å piske opp en stemning med skadelige helbredelses-forventninger under forrige Holmgangs-bønn. For tenk på alle de skuffede, de som nå lå ved livets veigrøft og ikke ble helbredet. Tanken bak er: Du må ikke forvente noen ting når du får forbønn, for ellers kan du bli skuffet hvis det ikke skjer noe. Er ikke tro «full visshet om ting som ikke sees»? Jeg må si som Jesus: «Hvor er deres tro?» Da var det altså bedre å ikke be for syke, for da unngår man selvsagt å skuffe mennesker?

Skuffelser er en del av livet som man må lære å takle, ellers kommer man ingen vei gjennom en vanskelig og vond verden. Selv lover jeg ingen helbredelser, men oppmuntrer folk til å tro, på Bibelens grunn. Å kalle det falske forhåpninger (slik Gelius uttrykte det) er feilaktig bruk av ordet. Et håp er et håp, og ingen garanti.

Hva da med de ulykkelige som kommer ut fra legekontorene og fra sykehusene, like syke som da de gikk inn. Man dør til og med på sykehusene. Hvor er det blitt av logikken? Det var kanskje best at legene avsluttet sitt virke og sykehusene stengte sine dører av hensyn til de som ikke ble friske? Det er selvsagt tåkeprat. Så hvorfor ikke bruke samme logikken når det gjelder forbønn? Det er hårreisende at Vålerenga-presten ikke har større tro på Guds under enn den han gav til kjenne under programmet.

Professor dr. med. Stein Evensen var den mest behagelige av de tre motdebattantene. Selv trodde han ikke på at noen kunne bli helbredet fra sykdommer gjennom forbønn. Han trodde ikke at det skjedde under. Likevel kunne en menneskelig, positiv påvirkningskraft virke naturlig helsebringende på syke mennesker. Ifølge professoren har helbredelsespredikanten sin plass som helseformidler, såfremt han er redelig og glad i mennesker: \x{2013} Jeg steller jo med alvorlig syke mennesker daglig. Det viktigste er at de får hjelp. Dette er jo personer som legger for dagen stor menneskekunnskap og en genuin interesse for enkeltmennesker. Det er flott at folk kan komme til dem å få hjelp, sa Evensen.

Evensen og Gule var ikke i tvil om at de kunne ha fått samme resultater som meg gjennom en positiv påvikning av mennesker. Hvis dette er så virkningsfullt uten Guds kraft, bare ved hjelp av menneskelig påvirkning, hvorfor praktiserer de det ikke?

Svakt av Skjevesland

Biskop Olav Skjeveslands syn på helbredelse var forutsigbart. Han presenterte et forsiktig syn med menighetsledere som forbedere (Jakob 5:14\x{2013}16) innenfor kirkens «trygge ramme». Her bruker han kun ett skriftsted og hopper bukk over en rekke andre skriftsteder. Seks ganger i evangeliene gir Jesus ordre til sine disipler om å helbrede de syke. Gjennom sin lære og praksis viste han hvordan det skulle gjøres. Han kom for å gjøre Guds vilje. Det Jesus sa og gjorde er Guds perfekte plan for oss mennesker. I selveste misjonsbefalingen uttaler Jesus at disse tegnene skulle «følge dem som tror» og ikke bare menighetsledere. Sørlandets ellers så gode biskop presenterte en teoretisk og tilpasset teologi som ikke var basert på evangelienes sterke tro på under. Det blir galt når en biskop underslår klare bibelske sannheter for å vinne gehør hos den intellektuelle elite. Bortsett fra noen spredte forbønnsmøter og noen bønner «i det stille» har Statskirken og en rekke frikirker ikke lyktes i å få noe på gang med hensyn til bønn for syke. Da bør biskopen være varsom med å uttale seg negativt om meg som har lyktes i denne bransjen.

Under «Holmgang» fikk biskop Skjevesland høre vitnesbyrdene fra noen (av mange tusen) som var blitt helbredet i mitt virke. Likevel ville han ikke anbefale noen å oppsøke forbedere som meg. Biskopen snakket om ydmykhet i forbindelse med forbønn for syke. Men unnfallenhet eller feighet må ikke forveksles med ydmyket. Ydmykhet står ikke i motsetning til frimodighet, for den gir «stor lønn».

Som kirkens tilsynsmann har Skjevesland en rekke ting å ta seg av. Jeg beundrer ham for at han kan greie det enorme presset. Fra en rekke hold kreves det av ham å ha et syn på mange kirkelige og samfunnsmessige forhold. At han ikke har hatt tid til å sette seg inn Bibelens helbredelsesteologi, kan jeg forstå. Det ville derfor ha vært lurt av ham å ikke innlate seg på denne diskusjonen helt fra starten av.

Dokumentasjon

Forskjellen på Gelius og de andre i panelet, professor Stein Evensen og formann i Human Etisk Forbund, Lars Gule, var at Gelius teoretisk tror at Gud kan gjøre under. Men jeg tror at troen satt langt inne og var syltynn. De andre to trodde ikke på under i det hele tatt. Alle tre ropte de etter dokumentasjon. Gule hadde surfet på nettet og lest et sted at det ikke fantes noen dokumenterte under.

\x{2013} Men er ikke de som er her i dag god nok dokumentasjon, undret programleder Oddvar Stenstrøm.

Gule har nok ikke fått med seg at det fins en rekke vitenskapelig dokumenterte under som er gjort ved flere utenlandske universiteter. Men han trenger ikke gå over bekken etter vann. Gule skulle bare ha visst hvor mange dokumenterte under som ligger i legeskuffene rundt om i vårt langstrakte land. De mange glade pasienter har bare hørt legen fortelle dem det ufattelige som har skjedd, noe legen ikke kunne forklare. Men pasienten vet at miraklet hadde skjedd i tilknytning til forbønn. De fleste tør ikke fortelle legen hemmeligheten til friskmeldingen. Pasienter spør sjelden etter legejournal. De mener at det er nok med legens muntlige ord. Vanlige folk tror på et slikt vitnesbyrd. De spør ikke etter en legejournal.

Men, i våre dager med høyrøstede skeptikere er dokumentasjon slett ikke en dum tanke. Det beviser da i alle fall noe. Ifølge Pasientrettighetsloven § 5, 1. ledd har en pasient rett til å få utskrift av sin egen journal. Både tvilende kristne og vantro ikke-kristne trenger dette klargjørende punktum. Så la dem få det. Det forteller at et Guds under har skjedd forut for skrivet. Men ville Gelius og de andre mirakeltvilerne bli tilfreds med en dokumentasjon fra en lege? Det tviler jeg sterkt på. Og legene er blitt indoktrinert til ikke å tro på under. Alt skal kunne forklares vitenskapelig. Noen ganger forteller pasienten sin lege hva som er grunnen til at de er blitt friske. Miraklet skjedde i forbindelse med bønn. Kan yrkesstolthet noen ganger føre til at legene utelukker å skrive sannheten om pasientens uforklarlige helseforbedring i journalen?

Klare vitnesbyrd

Hvis våre tre motdebattanter var ute etter dokumentasjon, ville de ha vist mer interesse for knefenomenet til vitnet Gerd Josefsen fra Flekkerøy. Kula i det høyre kneet var så utslitt at den måtte skiftes, sa spesialistene på røntgensenteret i Kristiansand. Etter forbønnen via «Holmgang» i fjor merket hun at det skjedde noe i kneet. I løpet av sekunder var kneet smertefritt. På sykehuset i Kragerø ble det noen uker senere tatt nye røntgenbilder, med tanke på operasjon. Etter at spesialisten hadde gransket de nye røntgenbildene, ble hun erklært frisk. Hun som nesten ikke kunne gå på grunn av et utslitt kne, kan nå gå flere kilometer uten å kjenne antydning til knesmerter. Hvorfor erklærte legen henne frisk, men etter å ha hørt Gerds vitnesbyrd, skrev han noe helt annet i legejournalen? Man kan altså ikke stole på spesialistene heller?

Den pensjonerte politimannen Helge Engen spiste daglig nitro på grunn av en smertefull angina. Det samme gjorde Marit Andersen. Hennes angina var så alvorlig at legene på Feiringklinikken ikke turde operere henne hvis hun ikke var i livskrise. Begge ble helbredet etter å ha fått forbønn på mine møter. Engen var blitt kvitt fem andre lidelser også. Vitnet Lars Falch var blitt helbredet av dobbeltsyn og nakkesleng. Hans vitnesbyrd ble ikke kommentert. Den falt fort ned i «placeboskuffen» sammen med de andres.

En folkebevegelse

Å forandre livssyn i møte med et mirakel, krever både ydmykhet, mot og en god porsjon selvransakelse. Gules harde, kompromissløse linje levnet ikke rom for tvil engang. Han hadde bestemt seg for ikke å ville tro og virket mektig irritert over predikanter som meg som farer land og strand rundt og ber for syke og forkynner helbredelse. Han var også kraftig irritert på TV 2 som gjennom «Holmgang» og «Tabloid» gav gratis PR for helbredelsespredikanter. Men programleder Stenstrøm repliserte med rette at dette ble gjort fordi helbredelse var en folkebevegelse som trakk tusener på møter rundt om i landet. Dessuten hadde Gule ordet lengre tid enn meg. Han benyttet tiden godt til å dosere sitt syn for det norske folk. Human Etisk Forbund fikk rikelig med PR for det de står for i TV 2 denne onsdagskvelden.

Men hvor er det forresten blitt av toleransen i Human-Etisk Forbund som de påberoper seg? Det lurer nok mange på, også medlemmer av Forbundet. De vant neppe noen nye medlemmer gjennom «Holmgang» denne onsdagskvelden. Tvert imot, jeg tror nok de tapte noen. Det er få mennesker som vil identifisere seg med en slik aggresjon som den Gule framviste for det norske folk. Mange tilbakemeldinger jeg har fått etter programmet tyder på at verken Human Etisk Forbund eller Den norske kirke vant tilhengere som følge av Gules eller Gelius framtreden. Det norske folk er i dag på leting etter tro.

En slik intellektuelt velutrustet mann som Gule burde heller ha brukt sin tid og krefter på noe mere positivt enn å motarbeide andres tro.

Gule var glad for de fire som var blitt friske gjennom forbønn og tro. Men hvorfor er han da så redd for miraklet? Er det ikke fordi miraklet er den beste indikasjon på Guds eksistens?

Placeboeffektens begrensninger

Gule og Evensen trodde på kraften i det uutforskede, det «mer mellom himmel og jord-mirakuløse», placeboeffekten. Den som noen ganger begynner å virke når syke tror at behandlingen skal gjøre dem friske.

Placebo er blitt tvilernes og gudsfornekternes svar på mirakler. Gule mente det var galt å tillegge uforklarlige hendelser guddommelige manifestasjoner. Jeg vil ikke utelukke at en god sinnstilstand kan påskynne en naturlig helbredelse av enkle lidelser. Bibelen selv taler om en slik effekt: «Et glad hjerte gir god legedom.» Men en guddommelig helbredelse har en sterkere effekt. Når Gud gjør under, setter han naturlovene på hylla og gjør noe som ikke kan forklares rasjonelt. Han gjør noe som er ubegripelig, ufattelig og utenfor intellektets begrensninger. Miraklet ligger utenfor A4-formatet. De som har et verdenssyn som er begrenset til det vår fornuft og våre fem sanser kan oppfatte, blir mange rike opplevelser fattigere.

Jeg vet om flere som er blitt kvitt kreftkuler etter forbønn, uten noen noen medisinsk forklaring. Røntgenbilder før operasjonen viste at svulsten var kommet bort, og operasjonen ble kansellert. Hvordan kan en upersonlig placebokraft uten intellekt og forstand forstå at det nettopp er kreftkulen som skal bort? Hvorfor forsvinner ikke galleblæra i stedet?

Hvordan kan for eksempel grå stær forsvinne fra øyets linse under forbønn? Ellers trenger man en dyktig øyespesialist for å bytte ut linsa med en kunstig. Ingen øyespesialist kan rense den naturlige linsen fra den grå uklarheten. Her må derfor en kunstig linse opereres inn. Jeg har bedt for flere som hadde grå stær og som av øyenspesialister er blitt erklært friske etter forbønn. Forresten \x{2013} hvorfor kommer bare grå stær på øyets linse bort og ikke hele linsa når miraklet skjer? Er ikke dette et bevis på at den personlige Gud står bak inngrepet?

Hvordan kan en upersonlig kraft vekke døde hørsels- og synsnerver til live? Dette kan jo ikke verdens dyktigste leger få til.

Hvordan kan hofte- og kneslitasje komme bort etter forbønn? Røntgenbildene etter forbønnen viser ikke lenger slitasje.

Hvordan kan alvorlig angina hvor røntgenbilder viser potte tette blodårer rundt hjertet, bli åpnet etter forbønn? Nye røntgenbilder viser det motsatte. Operasjoner blir kansellert.

Tanken om placeboeffekt er også utelukket når folk blir helbredet uten å vite at de har fått forbønn. Det har hendt flere ganger i mitt virke. Den er også utelukket når man ber for folk som er i koma, syke små barn og syke dyr \x{2013} og under skjer.

Det står en hjerne bak alle helbredelser. Guds Ånd vet hvordan vi er skapt, og han kan sette oss sammen nøyaktig etter den guddommelige blueprinten.

Vantro nordmenn skulle ha blitt med på helbredelsesmøter i Afrika eller i fattige land i Asia. Her har ikke sekularismen, ateismen og materialismen fått skadet evnen til å tro, den som Gud har lagt ned i hvert menneskehjerte. På slike møter får mange døve hørselen tilbake, blinde ser og lamme går. Til og med døde har stått opp igjen, og det er dokumentert. Vestens vitenskapsmenn er velkommen dit for finne ut om bønn har effekt, om uforklarlige mirakler skjer i Jesu navn. De vill ha fått hakeslepp og begynt å prise Gud for hans store kraft. All prat om placeboeffekt ville ha forstummet.

Stor tro på helbredelse

Apropos dokumentasjon \x{2013} av Jesu mange undere var det kun de ti spedalske som Jesus bad gå til templet for å få miraklet dokumentert av prestene (datidens leger). Ellers er evangelienes mange helbredelsesunder alle udokumenterte, etter vår tids krav til dokumentasjon. De ble likevel trodd for folk så forandringen og Guds navn blir prist. Man blir selvsagt ikke frisk ved å få miraklene dokumentert. Dokumentasjonen bygger på at et under virkelig har skjedd.

Jeg forstår godt at mange i vår tid ikke orker å dra til legen for å få denne dokumentasjonen. De sparer seg disse kronene. Har man blitt kvitt smerter eller har fått syn eller hørsel igjen etter forbønn, er det liten vits i å gå til legen og spørre legen om han tror de er smertefri eller kan høre eller se. Det sier seg selv. Men har man kreft og andre alvorlige sykdommer, er dokumentasjon viktig, også for en selv.

Men om dokumenterte mirakler vil få herrene Gule, Gelius og Evensen til å tro, betviles. Vil man ikke tro, finner man alltid på en eller annen forklaring på fenomenet miraklet.

Men folkets røst ved avslutningen av «Holmgang» var øredøvende. 80 prosent ringte inn og fortalte den intellektuelle elite at barnetroen står fast som fjell i Norges rike.

Bare synd at det ikke ble tid til et halvt minutt med forbønn for alle TV-tittende, syke nordmenn som fulgte programmet. De hadde håpet på en kort bønn slik jeg fikk på forrige «Holmgang». Det var også planen for denne sendingen. Programleder Oddvar Stenstrøm beklaget at det ikke ble tid til det denne gangen.

Fra mitt ståsted var det vesentligste at budskapet om at Gud kan helbrede ble hørt av 747.000 seere.

DOBBELT SYN: Lars Falch var blitt helbredet for dobbeltsyn og nakkesleng.
Foto: Marion Haslien


IVRIGE DEBATTANTER: Lars Gule (f.v., Human Etisk Forbund), professor dr. med. Stein K. Evensen og sogneprest Einar Gelius.
FOTO: Marion Haslien


STERKE VITNESBYRD: Gerd Josefsen og Helge Engen vitnet om sin helbredelse.
FOTO: Marion Haslien

ETTER SENDING: Et hyggelig møte med Einar Gelius etter en heftig debatt.
FOTO: Marion Haslien

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15