Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Guddommelig økonomi – del 2
Prinsippet å så og høste

KOORDINERER: Kristin og Frank Håvik har vært koordinatorer for Svein-Magne Pedersens kampanjer på flere steder i Norge.
FOTO: Frode Gjerald, Finnmark Dagblad

Tekst: Frank Håvik

Ønsker du Guds velsignelse på det økonomiske området i livet? I en liten serie artikler vil vi vise deg hvordan du kan komme inn i det å være velsignet på det området. Som alt annet i livet er ting ordnet i «lover» eller prinsipper. I naturen har vi lover som ting og prosesser i naturen virker etter. Slik er det også med livet i forhold til Gud. Alt det Gud gjør, gjør han i samsvar med de løfter han har gitt, og de åndelige lover og prinsipper som er nedfelt i Bibelen. I forrige nummer tok vi for oss prinsippet med Guds ordning med tienden. Denne gangen skal vi se litt på et annet prinsipp, nemlig det at det man sår vil man høste.

Så og høste

Prinsippet med at det man sår vil man høste gjelder på alle områder i livet. Alle vet vi at dersom man sår gulrot, vil man høste gulrot, – sår man poteter, høster man poteter osv.

Det samme kan en si gjelder mennesker imellom. «Sår» man et smil, – får man som oftest et smil tilbake. Gir man kjærlighet vil det etter hvert høste kjærlighet. Det samme blir jo om en «sår» fiendskap, da vil man høste fiendskap. Det er noe å tenke på i relasjoner til andre. Barn som stadig får høre at de ikke duger til noe, at de ikke er gode nok – og at de alltid er umulige og uskikkelige, vil etter hvert bli slik vi omtaler dem. De vil miste selvtilliten, motivasjon og mot, og etter hvert leve opp til sitt «rykte». Om en tvert imot sår oppmuntring, ros og respekt vil en oppleve å få en god høst på det.

Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.
GAL 6:7

I Guds rike gjelder de samme prinsipper på det økonomiske området. I vanlig tenkning er det slik: Spar så har du. I Guds rike er det slik, – gi, så får du. Altså stikk motsatt.

Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse.
2 KOR 9:6

Gud ser til hjertet og innstillingen

Alle av oss kan til tider ha lite penger å klare seg med. Da er det nærliggende å bli ekstra forsiktig med å gi. Likevel er den beste måten å komme seg ut av en økonomisk knipe på, «å gi seg ut av den.» Ikke blindt og uten plan, men ved å være bevisst på at du gir etter evne og mulighet. Gjerrighet gir ingen velsignelse, og fører en inn i en egosentrisk måte å tenke på. Om bonden sparer på såkornet, får han en dårlig høst. Slik er det på en måte også i Guds Rike. Gud ser ikke på antall kroner du gir, men om du gir i forhold til det du har. Det er forskjell på de muligheter vi har. Tusen kroner for en millionær er som småpenger, men for en minstepensjonist er det mye penger. Om du selv bruker det som Gud vil du skal gi inn i Guds rikes arbeid, vil du ikke få den avkastning som du kunne fått. Det er som å spise opp såkornet. Jeg har opplevet flere ganger, at når det var som vanskeligst økonomisk, så utfordret Gud meg til å gi, ja av og til det lille jeg hadde. Hver gang fikk jeg oppleve at Gud velsignet og gav tilbake flere ganger det jeg hadde gitt.

Før vi såg hemmeligheten med den guddommelige økonomi, føltes det som om det var hull i lommeboka. Ja, Bibelen har faktisk en beskrivelse av det i profeten Haggai 1.6:

Dere sår mye, men høster lite i hus. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere kler dere, men ingen blir varm. Og den som tjener for lønn, får lønnen i en pung med hull i.

Ikke det samme hva du gir til

Hvorfor var det slik at såkornet ikke gav resultat? Jo, fordi de ikke gav akt på å gi til Guds sak først. Gud vil at vi skal gi ham først av det vårt liv produserer. I den gamle pakt betydde det å gi inn til Guds tempel og den tjenesten som foregikk der. I vår tid betyr det å gi for å støtte arbeidet med å forkynne Guds ord om frelse og legedom til mennesker i dag, enten det er gjennom menigheter eller misjonsorganisasjoner.

En familie jeg kjenner hadde det stramt økonomisk, men på tross av det gav de regelmessig tienden (10%) av inntektene til menighetens virke. En gang fant de på å spare tienden en tid for å komme litt mer ovenpå økonomisk. Det resulterte i økonomisk kaos, uforutsette utgifter, problemer med bil og andre ting som gikk i stykker osv. De forstod fort at de var kommet ut av Guds velsignelse med økonomien og gikk tilbake til rett ordning.

Ja, men jeg er ingen kristen, tenker noen, da gjelder vel ikke de prinsippene som du skriver om. Jo, faktisk tror jeg det vil virke uansett. Gud ser til hjertet og viljen til å handle på hans løfter, men mest av alt vil han jo ha et rett hjerteforhold til alle mennesker, ved at de tar i mot Jesus som sin frelser.

Vil du inn i Guds velsignelse med økonomien din, er det et godt tips å ta Bibelen på alvor og leve etter Guds prinsipper på det økonomiske området. «Prøv meg,» sier Herren.

Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!
MAL 3:10

Frank Håvik

© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15