Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Bergtatt av Finnmark

FOTO: Anders Haukland

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Mitt første møte med Finnmark var 30. desember 1977. Min søster skulle gifte seg med en mann fra Alta nyttårsaften dette året. Bryllupet fant sted i pinsemenigheten Filadelfia, Alta. Men det skulle gå mange år før jeg kom tilbake til dette vakre fylket. En maidag i 1989 kom jeg tilbake til Alta. Jeg skulle da tale på et møte i Filadelfia. Det var en mandag. Jeg lurte på hvor mange som ville komme. Det slo ikke feil, kirkesalen var fullsatt. Jeg husker spesielt et ungt par som hadde kjørt i ti timer fra Vannøya. De ønsket å få forbønn for sin lille baby.

Jeg kan heller ikke glemme en ivrig 32-åring fra Hasvik som absolutt ville ha meg til å be for hans foreldre fra Hasvik. De kunne komme med fly til Alta fra Sørøya dagen etter. Han skulle hente meg hos min søster og kjøre meg til hotellet, hvor de skulle ta inn. Jeg var kommet for å slappe av og ville helst ikke ta inn noen til forbønn. Men han greide å overtale meg. Dagen etter bad jeg for både foreldrene og ham selv, hotelleieren og hans frue. Foreldrene ble 90% helbredet for angina, og han selv ble helbredet for – hjulbeinthet! På denne turen hadde jeg også møte i Karasjok, Lakselv og Kautokeino. Uforglemmelige møter med natur, samer og folk flest. Mange episoder fra disse møtene sitter klistret til minnet.

Men det skulle igjen gå mange år før jeg igjen kom tilbake til Finnmark for å holde møter. I 1996 og 1998 talte jeg på møter i Kultursalen i Alta. I 1998 og 2000 hadde jeg møtesereier i Honningsvåg. Og den 31. august til 1. september i fjor var jeg igjen tilbake i landsdelen. Da stod Vardø for tur. Velferdshuset var sprengfullt. Rundt 70 gav til kjenne at de ville bli frelst. En rekke mirakler skjedde. Finnmark var åpent for evangeliet. Vardø-avisen Østhavet skrev positivt fra et av disse to spesielle møtene. Journalisten ble imponert over det han så og hørte. Norges minst evangeliserte fylke lengtet etter Jesus. Jeg hørte ropet i mitt indre fra mennesker i nød: «Kom til oss, forkynn evangeliet og be for oss som er syke, vær så snill!» Vi måtte dra tilbake. Sammen med min kone Solveig og våre forkynnervenner og koordinatorer, Kristin og Frank Håvik, var vi tilbake i Finnmark 2. november i fjor. Da var turen kommet til Båtsfjord. Her ønsket et 30-talls mennesker å bli frelst. Og Gud gjorde under. Neste dag stod Vadsø for tur. Samfunnshuset var fylt til siste stol. Her fikk jeg dele evangeliet med 400 åpne finnmarkinger. 60 gav til kjenne at de ville bli frelst. Også her rørte Gud ved syke legemer. Hvorfor skal noen høre evangeliet på nært hold tusen ganger, mens andre bare har noen få muligheter til å stifte bekjentskap med de gode nyhetene? I Guds rike er det urettferdig fordeling av godene. Lengselen etter Finnmark brente i mitt hjerte. Vi måtte tilbake. Fra i mars i år har vi besøkt Lakselv (2. mars), Kautokeino (30. mars), Karasjok (5. april), Hammerfest (6. april), Øksfjord (10.–11. mai), Burfjord i Nord-Troms (24. mai) og Øksfjord (25. mai). På disse møtene har langt over 400 gitt til kjenne at de ville bli frelst. Noen er tatt inn i bibelgrupper, går på møter i Statskirken, hos pinsevennene eller i Metodistkirken i Hammerfest.

Vi gir stor honnør til avisene i landsdelen. De har skildret møtene på en positiv måte: Finnmark Dagblad (i alt fem sider!), Finnmarken, Framtid i Nord og Altaposten. Dessuten har Sameradioen og Samisk TV (fjernsynssending over hele Norge og Nordkalotten) sendt bruddstykker fra møtene.

Takk for forbønn og økonomisk støtte til vår misjon i nord! Her er utgiftene større enn inntektene.

Vi blir aldri ferdig med Finnmark. I slutten av august og september er vi tilbake igjen med flere helbredelsesmøter (Talvik, Hasvik, Havøysund og Storslett i Troms). Se møtesiden. Guds ild vil fortsette å falle over Finnmark!


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15