Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
Guddommelig økonomi

KOORDINERER: Kristin og Frank Håvik har vært koordinatorer for Svein-Magne Pedersens kampanjer på flere steder i Norge.
Ønsker du Guds velsignelse på det økonomiske området i livet? I en liten serie artikler vil jeg vise deg hvordan du kan komme inn i det å være velsignet på det området.

Tekst: Frank Håvik
Foto: Frode Gjerald, Finnmark Dagblad

Mange ting i livet er ordnet i «lover» eller prinsipper. Prosesser i naturen virker etter naturlovene. Slik er det også med livet i forhold til Gud. Alt det Gud gjør, gjør han i samsvar med de løfter han har gitt, og de åndelige lover og prinsipper som er nedfelt i Bibelen. For eksempel at den som tar imot Jesus som sin Frelser blir født på ny. Alt fra Gud mottas i og gjennom tro på ham, og ved at vi handler i samsvar med det vi tror på.

Penger er nøytrale

Gud har også prinsipper på det økonomiske og materielle området. I seg selv er penger verken negativt eller positivt. Om du legger en pengeseddel på torget vil den i utgangspunktet ikke være verken negativ eller positiv. Det vil være opp til den som finner den, å avgjøre om den vil resultere i noe positivt eller negativt. Den kan gis inn i misjon og bringe frelse til noen, eller den kan benyttes til for eksempel narkotika eller annen rus som virker destruktivt.

Penger er en velsignelse

Noen som har forsket på det, mener at så mye som1/6 av Bibelen omtaler penger eller materielle verdier. Det må jo bety at Gud ønsker å si at det er et viktig område for oss mennesker. La oss slå fast med en gang at det er ikke synd å være rik. Elles hadde jo Gud vært den største synder, han eier jo himmel og jord. Penger er en velsignelse, og ikke et nødvendig onde.

«Men kom Herren din Gud i hu! For det er han som har gitt deg kraft til å vinne deg rikdom, fordi han vil holde sin pakt som han med en ed har inngått med dine fedre, som en kan se den dag i dag.»
5 Mos 8:15–18

Å være fattig er ikke noen velsignelse, og ingen vil vel streve etter å bli fattig. Det kan være mange årsaker til fattigdom. En kan være selvforskyldt fattig eller fattig fordi utenforliggende omstendigheter gjør en fattig. Like lite som Gud ønsker at et menneske skal være syk, like lite ønsker Gud at du skal ha for lite til klare deg økonomisk. Gud ønsker at hans barn skal ha det godt på alle måter, og ha det de trenger til her i livet. Det betyr ikke at Gud lar det regne penger ned fra skyene, men at han gir deg kraft, visdom og tanker om hvordan du skal leve livet så du får ut av det den økonomien du trenger.

«Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.
2 Kor 9:8

Ja, Gud ønsker faktisk at du skal ha overflod for at du også kan hjelpe andre, og på den måten gjøre gode gjerninger. Rikdom kan være en fare for noen, men for den som har forstått Guds prinsipper for økonomi og lever etter dem, er rikdom en velsignelse.

«Du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. Slik samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for framtiden, for at de kan gripe det sanne liv.
1 Tim 6:17–1

Det er altså ikke galt å ha mye penger, men det er galt å sette sin lit til rikdommen og la seg styre av den.

Prøv Gud med tienden – 10%

Hvordan kan en komme inn i Guds ordning med økonomien? Der er flere guddommelige prinsipper for økonomi, og jeg skal ta deg med inn i dem i tur og orden i en serie artikler. Ett av de få stedene i Bibelen hvor Gud virkelig utfordrer oss til å prøve ham er på området som gjelder økonomi. Grunnprinsippet som kom før Mose-loven, er prinsippet å gi tiende av det som en tjener. Abraham gav tiende av alt han eide til presten Melkisedek. Melkisedek står som bilde på Jesus (1. Mos. 14:18–20). Senere ble det en fast ordning, og gjennom profeten Malaki utfordrer Gud oss til å teste om det ikke stemmer.

«Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!
Mal 3:10

Forrådshuset var et lagerrom i tempelet, der folket kom og ga inn 10 % av markens grøde og det de hadde skaffet seg av verdier. I Israel var Levi stamme en del av folket som ikke hadde eget land, men som skulle utføre tempeltjeneste og leve av den tienden som ble brakt dit. Til gjengjeld lovet Gud å sørge for materiell velsignelse for dem som oppfylte de åndelige prinsippene på dette område. Jesus bekreftet også ordningen med tiende (Mat.23.23). Ønsker du å leve i Guds ordning med økonomien, så Herrens velsignelse kan komme over deg? Da er tienden en grunnleggende guddommelig ordning du ikke kommer forbi.

En pakt mellom deg og Gud

Å gi tiende er en paktshandling. Du gir din del, og Gud gir sin del tilbake. Hvordan praktisere tiendeordning i dag? Prinsippet er å gi inn 10 % av inntektene til Guds rikes arbeid. For de som har menighet som en tilhører, og som er aktivt med der, er det inn til menigheten en bør gi tienden. Det vil si at en på frivillig basis gir 10 % av alt en tjener på lønn og trygd til menighetens virke.

Vi vet at mange av bladets lesere ikke står aktivt i en menighet der de får sin åndelige føde. Kanskje er bladet Legedom det som bringer deg «åndelig føde,» og kanskje har du gjennom Svein-Magne Pedersen sin tjeneste, nettopp fått del i både frelse og helbredelse? Da er det en god ordning at du begynner å gi din tiende inn i stiftelsen Misjonen Jesus Leger. Om flere gjorde det ville en kunne nå enda lenger ut med evangeliet om frelse og legedom for alle mennesker. Også steder som mangler menigheter kunne få besøk, og en kunne sende ut flere for å møte behov både i inn- og utland. Å nå ut på nye steder der det ikke er menighet, er kostbart og ressurskrevende.

Du oppnår to ting. For det første kommer du under Guds velsignelse med økonomien din, og for det andre er du til velsignelse for andre mennesker.

Ikke råd?

Mange tenker at de ikke har råd til å betale tienden. Om du virkelig fikk forstå hvilken kraft som ligger i Guds prinsipper ville du si som mange sier etter en tid som tiendegivere: «Jeg har ikke råd til å la være.» Noen praktiske tips. Tenk ikke matematikk, Guds velsignelse går etter andre prinsipper. For det andre kan det være lurt om du er usikker å begynne med f.eks. 5 % den første måneden og øke 1 % per måned. Du vil se at Herren fyller i det du har gitt på en utrolig måte. Prøv han på hans ord, og du vil se at han er sannferdig og holder det han har lovet. Les gjerne hele kapittel 3 i profeten Malaki. Det er den siste boken i det Gamle testamente. Lykke til med å teste ut Guds løfter! Ta gjerne kontakt med kontoret for nærmere opplysninger om hvordan du kan gjøre det, eller benytt giroen i bladet. Neste gang skal vi ta for oss prinsippet med å så og høste.


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15